دانلود پایان نامه : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌گیرد، زیرا خود آن متن میان متن یک متن دیگر محسوب می‌گردد، نمی‌توان با خاستگاه متن اشتباه گردد. نقل قول‌هایی که متن را شکل می‌دهند، ناشناخته و جدایی ناپذیر هستند، به همین دلیل نقل قول‌هایی بدون گیومه هستند.» (بارت، 1975: 81)

بینامتن در نزد رولان بارت ویژگی پنهانی دارد، زیرا در متن توزیع شده و بسیاری فراتر از نقل‌قول‌های مستقیم می باشد که مهم‌ترین عناصر مطالعه در نقد سنتی محسوب می‌گردد.

پس امکان جدا سازی بینامتنیت از متن وجود ندارد و این پیوستگی و در هم رفتگی تا آنجا پیش می‌رود که متن و بینامتن نزد بارت یک هویت واحد پیدا می‌کنند. (سجودی، 1387: 127-124)

تعریف ویکتور شکوفسکی[1] از بینامتنیت این‌گونه می باشد: «اثر هنری از آثار هنری پیشین و در پیوند با آنان پدید می‌آید. شکل اثر هنری به وسیله‌ی ارتباط‌اش با سایر آثار هنری که پیش از آن وجود داشتند، تعریف و شناخته می‌گردد… هدف شکل تازه این نیست که محتوایی تازه را اظهار کند، بل شکل تازه می‌آید تا جانشین شکل کهن گردد که دیگر ارزش‌ها وتوان زیبایی شناسیک خود را از دست داده می باشد.» (احمدی، 1391: 58)

شناخت بینامتن نه تنها به محقق کمک می‌کند تا عناصر گوناگون یک متن را بشناسد و به میزان تعامل متنی پی ببرد بلکه می‌تواند در شناخت بهتر متن نیز موثر باشد. بینامتنیت می‌تواند متن را از تک گویی خارج و به چند گویی تبدیل سازد.

به نظر بلوم[2] در هر سنت ادبی کشاکش پیچیده و جذاب بین نویسندگان و شاعران توانا برای حفظ هویت خود با نویسندگان و شاعران پیشین هست تا تأثیرشان به چالش کشیده گردد. (نوریس، 1375: 129) وی پیامد چنین نظری را سه حالت نوشتاری می‌داند: موضع مقاومت، موضع پذیرش اقتدا و تقلید. (آلن، 1392: 206-192)

بینامتنیت طبق نظر ام.اچ. ایبرمز[3] از طریق این موارد صورت می‌گیرد: «نقل قول‌های صریح و ناصریح،… تکرار و تغییر شکلی و مضمونی، یا صرفاً از طریق مشارکت ناگزیر [در بهره گیری از] گنجینه‌ی سنت‌ها [و قواعد] زبانی و ادبی و روندهایی که از پیش و همواره

[1] Viktor Shklovskii

[2] Harold Bloom

[3] M.H. Abrams

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت