1. رشد جسمی و پختگی جنسی بر فرآیندهای زیستی و هورمونی استوارند؛ و هدفشان سوق دادن فرد در جهت کسب توانایی تولید مثل است. در مورد دختران، اولین عادت ماهانه، نشانه آغاز باروری است. عادت ماهانه بین ۱۲ تا ۱۶ روز پس از آزاد شدن اسپرماتوزوئید ها به وسیلۀ بیضه ها و انزال که معمولاً بر اثر تحریک بوجود می‌آید، همراه است.

    

   اولین عادت ماهانه و اولین انزالها، پایان بلوغ جنسی را نشان می‌دهد و ازنظر روانی اهمیت زیادی دارند. جلوه های انگیزش جنسی بیش از پیش قوی تر و فراوانتر می‌شود و رویاهای شهوانی را به همراه می‌آورند (گنجی،۱۳۷۷، ص۳۰).

    

   معمولاً بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی است که پسران اوج لذت جنسی را درخواب تجربه می‌کنند.

    

   رویاهای شبانه همراه با اوج لذت جنسی و انزال معمولاً در نوجوانان و مردان جوان ۲۰ ساله دیده می‌شود. البته دختران و زنان نیز رویاهای شهوانی دارندکه به اوج لذت جنسی شبانه منجر می‌شود، اما آن‌ها متوجه نمی‌شوند، مگر اینکه به‌موقع از خواب بیدار شوند (همان منبع، ۱۳۷۶، ص ۴۵).

    

   پایان نامه

    

   ۲-۵-۹- قدرت جنسی :

    

   ویژگیهای قدرت جنسی عبارت است از :

    

   تولید اسپرم، نعوظ و انــــزال سلولهای اسپرم در لوله های داخلی بیضه ساخته می‌شود.

    

   در هر ماه بین ۳۰-۱۰ میلیون اسپرم ساخته می‌شود که رشد کامل آن ۷۲-۶۰ روز به طول می کشد. در طول این مدت سلولهای اسپرم در اپیدیویم ذخیره می‌شوند و تا زمان ایجاد حالت انزال در همین محل باقی می مانند. تولید اسپرم فقط در درجۀ حرارتی برابر با ۴-۳ درجه فارنهایت کمتر از درجۀ حرارت بدن انجام می‌شود.

    

   درجه حرارت زیاد بدن از ساخته شدن اسپرم جلوگیری کرده و اسپرمهای انباشته شده را از بین می‌برد و این خود آغاز ناباروری دائمی یا موقت است. نعوظ در تمام سنین دیده می‌شود ولی می‌توان گفت ایجاد نعوظ با بلوغ آغاز می‌شود و با زیاد شدن سن از میزان این قدرت کم می‌شود. (نجاتی، ۱۳۷۷، ص ۷۰)

    

   نعوظ به‌تدریج بروز می‌کند و به سرعت یا به کندی فروکش می‌کند و نهایتاً انزال که با وقوع آن مایع منی از راه پیشابراه دفع می‌شود، مقدار حجم این مایع، با تکرار انزال کمترمی‌شود.

    

   عناصر مختلف منی به‌صورتی و با ترتیبی خاص ظاهر می‌شود و مایع منی شیری رنگ و شفاف است (همان منبع، ۱۳۷۷، ص ۷۸)

    

   چند نکته را باید در نظر گرفت . در مورد فعالیت‌های جنسی مرد نقش فاعل را بازی می‌کند و زن از لحاظ بیولوژیکی نقش مفعول را بازی می‌کند؛ و این حالت مفعولیت در اجتماع امروزها روز به روز تشدید می‌شود. اگرچه در بعضی از اجتماعات زن و مرد به‌طور مساوی، در مقاربت و عمل جنسی تشریک مساعی می‌کنند ولی اکثر جوامع انتظار دارندکه زن در روابط جنسی مفعول باشد. (حکمت پور، ۱۳۷۷، ص ۱۲۱) ؛ و روی این اصل دفعات مقاربت به میل شوهر خواهد بود. در حقیقت انگیزه جنسی زنها، خاموش ونهانی است و در ابتدا به ندرت ممکن است به قدرت و احتیاجات جنسی خود واقف باشند. پس از برقراری ارتباط که امیال شهوانی اولیه رشد و تکامل حاصل می کند؛ بنابراین تا این مدت نمی‌توان روابط را راهنمایی برای دفعات مقاربت انگاشت (همان منبع، ۱۳۷۷، ص ۱۲۵)

    

   دانلود مقاله و پایان نامه

    

   دفعات مقاربت تا اندازۀ زیادی مربوط به مرد است و آن به این دلیل است که، زن باوجود نداشتن میل، تسلیم روابط جنسی می‌شود ولی مرد تا از لحاظ جنسی تحریک نشده و نعوظ نکند نمی‌تواند مقاربت کند؛ بنابراین هنگامی که میل جنسی نداشت و یا موقتاً خفته است، داشتن روابط برای مرد غیر ممکن است . روی این اصل قدرت مرد در دفعات مقاربت کاملاً روشن می‌گردد (اخوان، ۱۳۶۸، ص ۳۱).

    

    

    

   ۲-۶- مشکلات روابط زناشویی

    

   الف – مشکلات جنسی زنان

    

   بر اساس طبقه بندی هاتن (۱۹۸۵) مشکلات جنسی به شش مقوله تقسیم بندی می‌شوند :

    

   ۱- کاهش میل جنسی:

    

   کاهش میل جنسی شایع ترین شکل زنان است «بنگرف» (۱۹۸۹، هاتن، ۱۹۸۵)

    

   اختلاف میل جنسی در مواردی به‌صورت فقدان میل جنسی خود انگیخته ظاهر می‌شود، یعنی شخص، تمایل به آغازگری فعالیت‌های جنسی ندارد هر چند با انجام تحریکات جنسی از سوی همسرش قادر خواهد بود.

    

   انگیختگی جنسی و ارگاسم را تجربه می‌کند. در بعضی از موارد این اختلال به

    

   آغازگری جنسی محدود نمی‌شود و شخص از دریافت تحریکات جنسی هم متنفر است. کاهش میل جنسی معمولاً در چهارچوب یک رابطه، هنگامی که زندگی زوجین را متأثر می‌سازد به‌عنوان مشکل ظاهر می‌شود.

    

   ۲- کاهش انگیختگی جنسی :

    

   کاهش انگیختگی جنسی یا ناپاسخ دهی یا فقدان پاسخهای فیزیولوژیکی معمول چون لیزی مهبل و انبساط مجرای مهبل و یا فقدان احساسهای وابسته، به تحریک جنسی منتهی می‌شود. این مشکل معمولاً در پی تغییرات هورمونی پس از زایمان و پس از یائسگی بوجود می‌آید.

    

   ۳- کاهش وری ارگاسمی:

    

   ناکنش وری ارگاسمی یا بی ارگاسمی، مشخص کننده ناتوانی نرد در رسیدن به ارگاسم است. ناکنش وری ارگاسمی در شکل اولیه و مطابق آن اختلال نسبتاً شایع است. (بنگرف[۱]، ۱۹۸۹، مستر و جانبین ۱۹۷۰، ص ۸۹)

    

   ناکنش وروی ارگاسمی ثانوی معمولاً از دشواریهای رابطه زن با شوهرش ناشی می‌شود. اگر فعالیت‌های جنسی برای مشخصی لذت بخش باشد فقدان تجربه ارگاسمی الزاماً یک اختلال محسوب نمی‌شود. (هاتن[۲]، ۱۹۸۵، ص ۲۸)

    

    

    

   ۴- انقباض مهبلی:

    

   در این وضعیت بر اثر اسپاسم عضلانی معمولاً پیش از آمیزش یا موقع دخول اتفاق می افتد . (لاهونت، ۱۹۷۸) و از علل اصلی ازدواج‌های بی زفاف محسوب می‌شود. (دودل، ۱۹۷۷) انقباض مهبلی معمولاً یک ناکنش وری نخستین است، هر چند که شکل ثانوی آن هم یک پدیده بالینی شناخته‌شده است. در این حالت در پی آسیبهای مهبلی، همانند اپیزیوتومی ترمیم نیافته اند یا زخمها ومهبل باهراس از دخول مهبلی در ارتباط قرار می‌گیرد (هاتن) ترس شدید از در میان نیز در مواردی مشاهده شده است.

    

   انقباض مهبلی ممکن است جزئی از یک اختلال جنسی گسترده تر، مانند بازداری عمومی میل جنسی و تنفر نسبت به تماسهای جنسی باشد و نه به شکل مستقل.

    

   ۵- دخول دردناک :

    

   دخول دردناک در جریان آمیزش جنسی به دو شکل بالینی قابل تشخیص است، سطحی و عمیق. در شکل اول احساس درد در مدخل محصل متمرکز می‌شود و در شکل دوم دخول عمیق درد زاست. دخول دردناک سطحی، تحت تأثیر عوامل چون، انقباض مهبل خفیف، فقدان انگیختگی، عفونت مهبل یا کیت بارتولین بوجود می‌آید اما دخول دردناک عمقی معمولاً علت جسمانی دارد. عفونت مهبلی مانند برفک یا تبخال، بیماری تخمدان یا آند ومتریوژ و سایر اختلالات لگنی، البته گاه کاهش (انگیختگی همراه است. هراس ممکن است بسیار اختصاصی باشد مانند تنفر از دست زدن به احلیل یا منی شوهر یا تعمیم یافته، چون تنفر از پیش نوازی های جنسی . هراس جنسی الزاماً مانع لذت بردن از دیگر فعالیت های جنسی نمی‌شود؛ اما در مواردی، انگیختگی جنسی را کاملاً متوقف می‌سازد.

    

   هراسهای جنسی بعضاً با یک تجربه آسیب زای پیش، مانند تجاوز جنسی یا زنا با محارم در ارتباط قرار می‌گیرد.

    

   ب- مشکلات جنسی در مردان :

    

   مشکلات جنسی در مردان در طبقه بندی هاتن (۱۹۸۵) عبارت‌اند از :

    

   ۱- کاهش میل جنسی :

    

   کاهش میل جنسی درمردان یکی از مشکلات جنسی شایع است.

    

   (کاهلن ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹) ؛ و در غالب موارد باعث اختلال جنسی دیگر ناکنش و ری نعوظ می‌شود. (هاتن ۱۹۸۵) وقتی کاهش میل جنسی یک مشکل اولیه باشد احتمال وجود یک عامل عضوی افزایش می یابد به کاهش میل جنسی ثانوی در مردان نیز همچون حاصل مشکلات رابطه‌ای بین زن و شوهر است، اگرچه افسردگی و بیماریهای جسمانی هم از علل شناخته‌شده هستند.

    

    

    

   ۲- ناکنش وری نعوظ:

    

   ناکنش وری نعوظ (ناتوانی جنسی) : یعنی ناتوانی کامل یا دشواری نعوظ که در دو مرحله فرد را با مشکل مواجه می‌سازد : مرحلۀ تشکیل نعوظ و مرحلۀ تداوم نعوظ.

    

   ناکنش وری نعوظ از شایع ترین اختلالات جنسی مردان است (اسپکتروکرمی ۱۹۹۵، هاتن، ۱۹۸۵) میانگین سن مردانی که دچار ناتوانی جنسی می‌شوند بیش از میانگین سنی مردان است که از دیگر اختلالات جنسی رنج می برند . کنش وری نعوظ در برابر عوامل روان‌شناختی مخصوصاً (اضطراب، اختلالات هیجانی) و اثرات جانبی داروها به شدت آسیب پذیر است.

    

   ناکنش وری نعوظ اولیه مطلق نسبتاً نادر است و معمولاً اساس جسمانی دارد، حتی اگر تشکیل نعوظ ناقص امکان پذیر باشد (واگنروگرین،۱۹۸۱).

    

   ناکنش وری نعوظ نخستین، اگر موقعیتی باشد، یعنی وضعیتی که تشکیل نعوظ در تنهایی امکان پذیر است اما در خصوص همسر مشکل، باید محض تلاش برای ادخال فرو نشیند، معمولاً اساس روان‌شناختی دارد.

    

   ۳- زود انزالی:

    

   تعریف دقیق این وضعیت بالینی به منزلۀ یک ناکنش وری جنسی، دشوار است. رسیدن به اوج لذت جنسی پیش از تکمیل فعالیت جنسی رضایتبخش برای زوجین و ارگاسم فوری از مشخصه های اصلی این اختلال است.

    

   اما معیار سرعت و فوریت چیست ؟مفاهیم «زمان» و «کنترل» ارادی یعنی به تاخیر انداختن انزال تا رسیدن شر یک جنسی به مرحله ارگاسم، بحث انگیز و مبهم هستند. (کاپلن، ۱۹۷۹، ص ۳۵)

    

   میزان مداخله این شکل در فعالیت و لذت جنسی زوجین معیاری است مناسب.برای مثال، انزال پیوسته پیش از ادخال یا بلافاصله پس از ادخال قطعاً با اختلال زود انزال مطابقت می‌کند. در حالی که ارگاسم سریع، گهگاهی مشکل محسوب نمی‌شود، همانند ناکنش وری نعوظ، زود انزال می‌شوند، مطلق و یا موقعیتی و اولیه و یا ثانوی باشد.

    

   ۴- دیر انزالی:

    

   ناتوانی در انزال و تجربۀ ارگاسم و به رغم تحریکات جنسی فراوان، مشخص کننده این اختلال نسبتاً نادر است (داو، ۱۹۸۱، مستر زوحانین، ۱۹۷۰، ص ۸۹).

    

   تکامل بالینی دیر انزال تشخیص داده شده است : دیر انزال کامل، در این حالت فرد در همه موقعیتها و آمیزش، استمناء و خواب، با مشکل مواجه می‌شود. دیر انزالی ناقص، در این وضعیت انزال ضمن آمیزش جنسی مختل می‌شود. در حالیکه در موقعیتهای دیگر بهنجار است. سخت انزال یا انزال دشوار، در این حالت انزال مستلزم تحریکات جنسی گسترده وار بسیار طولانی است.

    

   ناتوانی در انزال پس گستر (درون ریز) متمایز می‌شود چرا که در حالت دوم مشخص ارگاسم را تجربه می‌کند اما منی به درون مثانه می ریزد. این وضعیت معمولاً تحت تأثیر عوامل جسمانی مانند برداشتن پروستات، دیابت  و یا داروهای چون آرامبخش های قوی بوجود می‌آید.

    

   ۵- درد انزالی (انزال دردناک):

    

   انزال دردناک معمولاً تحت تأثیر عفونت مجرای ادرار، کیسه های منی غده پروستات، یا مثانه بوجود می‌آید. احساس سوزش در احلیل پس از انزال، نشانه اختصاصی این اختلال است. در مواردی مردان کاملاً سالم گزارش می دهند پس از انزال تماس ناحیه حشفه بسیار دردناک است. این درد به دلیل حساسیت پذیری بیش از حد حشفه پس از انزال است (کاپن، ۱۹۷۹، ص ۵۸).

    

   انزال دردناک و درد پس از انزال رابا اسپاسم عضلات میانه و راهی به دلیل اضطراب مرد نسبت به انزال مرتبط می دانند.

    

   ۶- ادخال دردناک:

    

   ادخال دردناک یا درد حین آمیزش در مردها بسیار نادر، است (بنگریت، ۱۹۸۹، ص ۳۱) و معمولاً علت جسمانی دارد، مانند عفونت موضعی یا پارگی حشفه.

    

   ۷- هراس جنسی:

    

   مردها به ندرت از تنفر نسبت به جنبه‌های خاص رفتار جنسی رنج می برند، هراس جنسی بیشتر به‌صورت جزء مهم از ناکنش وری دیگر ظاهر می‌شود. برای مثال، در ناکنش وری نعوظ تنفر جنسی نسبت به تحریک جنسی شدید شریک جنسی یا به لیزی مهبلی دیده شده است.

    

   [۱] – Bngrf

    

   [۲] – Hutton

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *