دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

           واقع گرایی اخلاقی به معنای دلالت شناختی  به معنای مفاهیم اخلاقی می پردازد. شهود گرایانی مانند جورج ادوارد مور  مفهوم خوبی را بسیط و غیر قابل تعریف می داند و معنای آن تنها از راه شهود بدست می آید.

          درواقع گرایی اخلاقی به معنای وجود شناختی بحث بر سر چگونگی تعیین خصوصیات اخلاقی(در صورت وجود) در جهان می باشد.واقع گرایی اخلاقی به این معنا مبتنی بر نحوه وجود واقعیتهای اخلاقی در جهان خارج می باشد و از جنبه وجود شناسی می توان واقع گرایان اخلاقی به

دو دسته طبیعت گرا[1]، ناطبیعت گرا3 تقسیم نمود.

             1-1- 5   واقع گرائی اخلاقی طبیعت گرایانه  :

         بنا بر طبیعت گرائی مفاهیم اخلاقی را میتوان با بهره گیری از مفاهیم غیر اخلاقی تعریف نمود.       «واقع گرائی اخلاقی طبیعت گرائی معتقد«احکام اخلاقی می توانند دارای ارزشهای صدق باشند و خصوصیات اخلاقی عینی هستند اگر چه نسبی و اعتباری اند. خصوصیات اخلاقی مترتب بر  خصوصیات طبیعی اند و  می توانند به آنها فروکاسته شوند.»[2]

          ریچارد بُوید و دیوید برینک و نیکُلاس اِستِرْجِن سه فیلسوف طبیعت گرای ناتحویل گرا 

می باشند . بوید می گوید: « واقع گرائی اخلاقی پذیرفتنی می باشد  برای اینکه واقع گرائی

علمی پذیرفتنی می باشد. به نظر وی واقع گرائی اخلاقی از سه  قضیه طرفداری می کند . الف – گزاره های اخلاقی دارای ارزشهای صدق اند. ب-  ارزش صدق  تا حد زیادی مستقل  از  عقاید  یاباورها و یا تئوریهای اخلاقی می باشد. ج- ملاکهای متداول استدلال(چه اخلاقی  یا علمی  یا

  • Naturalistic                                         3- non-naturalistic
  • Railton , ” Moral Realism “, in facts ,Values and Norms, p. 5.
  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.