دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  1. جست‌وجو برای‌ اطلاعات‌
  2. ارزیابی‌ راه‌حل‌های‌ جایگزین‌
  3. اقدام‌ خرید
  4. نتایج‌

این‌ پنج‌ فعالیت‌ در چهار گروه‌ عام‌ دسته‌بندی‌ شده‌ می باشد‌ که‌ شامل‌ مقوله‌های‌ ذیل‌ می باشد‌:

الف‌: داده‌های‌ محرک‌ و انگیزه‌ساز

ب‌: پردازش‌ اطلاعات‌

ج‌: فرآیند تصمیم‌گیری‌

د: متغیرهای‌ مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری‌

در این‌ مدل‌ شیوه‌های‌ اثرگذاری‌ بر نحوه‌ تصمیم‌ برای‌ مصرف‌ در سه‌ مرحله‌ تدوین‌ شده‌ می باشد‌. در مرحله‌ کامل‌ حل‌ مساله‌ با در نظر گرفتن‌ سه‌ متغیر توسط‌ مصرف‌کننده‌ شروع‌ می‌گردد که‌ شامل‌:

  1. اطلاعات‌ ذخیره‌ شده‌ در حافظه‌ مصرف‌کننده‌
  2. تأثیرات‌ محیطی‌
  3. خصوصیات‌ فردی‌

در این‌ روش‌ معمولاً مصرف‌کننده‌ از تفاوت‌های‌ میان‌ وضعیت‌ موجود خود و وضعیت‌ آرمانی‌ که‌ مایل‌ می باشد‌ در آن‌ باشد آگاهی‌ پیدا می‌کند و انگیزه‌ مصرف‌کننده‌ براساس‌ تمایل‌ وی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ وضع‌ آرمانی‌ تحریک‌ خواهد گردید  (Loudon and Della Bitta,1993,p. 610)

1 مدل نیکوزیا ( 1966) مدل‌ نیکوزیا تمرکز خود را از اقدام‌ خرید به‌ فرآیند پیچیده‌تر تصمیم‌گیری‌ خرید معطوف‌ کرده‌ می باشد‌ و این مدل چهار عنصر را شامل‌ می‌گردد:

1. ارتباطات‌ سازمان‌ و خصوصیات‌ روانی‌ مصرف‌کننده‌.

2. جست‌وجوی‌ مصرف‌کننده‌ برای‌ محصولات‌ و کالاهای‌ جایگزین‌ و ارزیابی‌ آنها.

3. اقدام‌ خرید که‌ با انگیزه‌ همراه‌ می باشد‌.

4. مصرف‌ محصول‌ یا نگهداری‌ آن‌.

در مدل‌ نیکوزیا، توجه‌ و علایق‌ مصرف‌کننده‌ نسبت‌ به‌ محصول‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ می باشد‌.

2 مدل هوارد-شث( 1964) مدل‌ “هاوارد ـ شت‌” رفتار عقلانی‌ خریدار را در خصوص‌ انتخاب‌ مارک‌ کالا در شرایط‌ فقدان‌ اطلاعات‌ و عدم‌ توانایی‌ کافی‌ مصرف‌کننده‌ نشان‌ می‌دهد. در این‌ مدل‌ سه‌ روش‌ تصمیم‌گیری‌ برای‌ مصرف‌کننده‌ ترسیم‌ شده‌ می باشد‌:

1.روش‌ کامل‌ حل‌ مساله‌ ، 2. روش‌ محدود حل‌ مساله‌ 3. روش‌ حل‌ مساله‌ به‌ شکل‌ رفتار روزمره‌

3 مدل آنکل- کولات- سبک ول( 1979) در این‌ مدل‌ نظری‌ پنج‌ فعالیت‌ مختلف‌ مصرف‌کننده‌ در فرآیند رفتار مصرف‌ مورد شناسایی‌ قرار گرفته‌ می باشد‌:

1. انگیزش‌ و تشخیص‌ نیاز

2. جست‌وجو برای‌ اطلاعات‌

3. ارزیابی‌ راه‌حل‌های‌ جایگزین‌

4. اقدام‌ خرید

5. نتایج‌

این‌ پنج‌ فعالیت‌ در چهار گروه‌ عام‌ دسته‌بندی‌ شده‌ می باشد‌ که‌ شامل‌ مقوله‌های‌ ذیل‌ می باشد‌:

الف‌: داده‌های‌ محرک‌ و انگیزه‌ساز

ب‌: پردازش‌ اطلاعات‌

ج‌: فرآیند تصمیم‌گیری‌

د: متغیرهای‌ مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری‌

در این‌ مدل‌ شیوه‌های‌ اثرگذاری‌ بر نحوه‌ تصمیم‌ برای‌ مصرف‌ در سه‌ مرحله‌ تدوین‌ شده‌ می باشد‌. در مرحله‌ کامل‌ حل‌ مساله‌ با در نظر گرفتن‌ سه‌ متغیر توسط‌ مصرف‌کننده‌ شروع‌ می‌گردد که‌ شامل‌:

1. اطلاعات‌ ذخیره‌ شده‌ در حافظه‌ مصرف‌کننده‌

2. تأثیرات‌ محیطی‌

3. خصوصیات‌ فردی‌

 

 

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن