دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 بلاغت در قرن هفتم از جایگاه والایی برخوردار بود ، علامه سراج الدین سکاکی کتاب مفتاح العلوم را در دوازده علم از علوم ادبی نوشت که به دلیل اهمیت فراوان و اظهار نکات ارزشمند گروهی آن را اختصار و بعضی توضیح کرده اند.

بلاغت در قرن هشتم در واقع نوعی تأکید بر نوشته های قبل به شمار می آید زیرا نویسندگان به تلخیص کتب قبل از خود می پرداختند و گروهی برای تلخیص ها توضیح هایی می نوشتند مانند دانشمند بزرگ قرن هفتم و هشتم خطیب قزوینی (متوفی 739 هـ) زیرا قسم سوم کتاب مفتاح العلوم سکاکی را مهم ترین تصنیف در علم معانی ، اظهار و بدیع می دانست با حذف اطناب و حشویات آن را اختصار نمود و تلخیص المفتاح نامید سپس شرحی بر آن بنام «الایضاح» نوشت دیگران نیز مثل سیوطی نویسنده مطول آن را توضیح کرده اند ، تلخیص المفتاح به دلیل شیوایی و نظم خاص آن جزو کتاب های درسی بوده حتی امروزه نیز در بعضی دانشگاهها و مدارس علمی تدریس می گردد.

نکته دیگر سرودن قصاید بدیعه می باشد که از قرن هفتم آغاز گردید و در دوره های بعد به مراتب کمال و بلوغ رسید. اولین کسی که در عربی قصیده بدیعیه سرود ، علی بن عثمان اربلی (متوفی 670 هـ) می باشد که قصیده او 36 بیت دارد و افراد دیگر زیرا صفی الدین حلی ، ابن جابر اندلسی و عزالدین موصلی نیز صاحب بدیعیه هستند.

2-3-4)بلاغت از قرن نهم به بعد

شواهدی وجود ندارد که شاخه های آن علم از قبیل معانی ، اظهار ، بدیع ، عروض و قافیه مطرح بوده می باشد اما به تدریج علوم مختلف دیگری پدید آمد و زمینه ای برای رشد و شکوفایی شاخه های مختلف علوم بلاغی فراهم گردید ، در قرن چهارم شاعری بنام یوسف عروضی کتابی در علم عروض به زبان فارسی نوشته که از بین رفته رادویانی در آغاز کتاب ترجمان البلاغه به آن اشاره کرده می باشد :

«تصنیف ها همه به تازی دیدم مگر عروضی که ابویوسف و ابوالعلای شوشتری به پارسی کرده اند.»

اساسی ترین نکته در قرن سوم و چهارم وجود اشعار زیبا و متون دلنشینی می باشد که در آن ها بعضی صناعات ادبی از قبیل جناس ، تضاد ، مراعات نظیر ، تشبیه ، استعاره و … پیدا نمود می گردد که دلیلی بر آشنایی شاعران و نویسندگان با رموز بلاغت و شیوه های افزایش موسیقی کلام می باشد.

(همان/ص25)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)