عوامل یا شاخص های عدالت مراوده ای ازدیدگاه امام علی(ع)

دانلود پایان نامه

شاخص های عدالت مراوده ای براساس نظریه گرینبرگ:

 • توجه به استعداد کارکنان درتصمیم گیری
 • احترام به کارکنان در تصمیم گیری
 • توجه به نیاز کارکنان در تصمیم گیری
 • رویه مشخص و درست در تصمیم گیری
 • توجه به حقوق کارکنان در تصمیم گیری
 • بحث وگفتگو در مورد پیامد تصمیمات
 • توجیه کامل کارکنان در مورد تصمیمات
 • قابل قبول بودن توضیحات مدیر در کار
 • توضیحات واضح مدیر در مورد تصمیمات(نعامی و شکرکن،65:1383).

2-1-292– عوامل یا شاخص های عدالت مراوده ای ازدیدگاه امام علی(ع):

 • مهربانی با عموم
 • احساس برادری دینی و برابری با عموم
 • آسان گرفتن بر عموم
 • از بخشش دیگران پشیمان نشدن و از تنبیه آنان خوشحال نگشتن
 • دوری از استبداد
 • دوری از خود بزرگ بینی، غرور و خود پسندی
 • پنهان نگهداشتن عیوب و زشتی های دیگران
 • جلب اعتمام عموم
 • نیکوکاری با عموم
 • دلسوزی پدرانه نسبت به زیردستان
 • تلاش به منظور آرامش روانی زیردستان و آسایش خانواده های آنان
 • ستایش زیر دستان و برشمردن کارهای مهم آنان
 • نشستن با فروتنی در مجلس عمومی با کسانی که نیازی دارند.
 • دوری از ارعاب و ترساندن افرادی که برای گرفتن حقشان آمده اند وتحمل سخنان درشت آنان.
 • دوری از بد اخلاقی
 • پاسخگو بودن به صورت شخصی در صورت ناتوانی منشیان و دستیاران
 • پنهان نشدن از دیدگان عموم
 • دوری از منت نهادن و بر شمردن کارهای خود
 • کنترل تندی زبان
 • فروخوردن خشم (نهج البلاغه، حکمت : 55).

مورمن معتقد است که هر سه نوع عدالت توزیعی ، رویه ای و تعاملی وابسته به هم هستند و هر کدام از اینها جنبه های متمایزی از عدالت سازمانی هستند. و به دیگر سخن، عدالت سازمانی به صورت مجموع هر سه نوع عدالت توزیعی ، رویه ای و تعاملی تعریف می شود (مورمن،1998). ادبیات نشان می دهد که سه شکل عدالت سازمانی با انواع نگرش های کاری و رفتارها مرتبط هستند.

  وظیفه خانواده از دیدگاه روانشناسی

علاوه بر این، سه نوع عدالت با هم در تعامل هستند. یکی از تفسیرهای برجسته برای این تعامل (تئوری مراجعه به ادراک) فلاگرز می باشد که شامل مفاهیم مختلفی برای هر سه شکل تئوری است. این تئوری پیشنهاد می کند که تعامل منفی برای یک تصمیم زمانی رخ می دهد که دو وضعیت با هم برخورد می کنند. یکی اینکه نتایج مرتبط با تصمیم بطور قابل ملاحظه ای کمتر از نتایج قابل تصور باشد ودیگر اینکه روش های بالا بردن نتایج غیر منصفانه باشد(اندرسون ودیگران،228:2005).

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.