منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، ۴-۱۴-، s2b2، انژکتور

دانلود پایان نامه

۲۰،۱۲،۶،۲ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۶۳،۴۸،۴۲،۳۶ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
شکل ۴-۱۴- نوع پاشش انژکتور s2b2 به

  منابع پایان نامه ارشد درمورد شایعتر، مادرزادی، نوزادانی، ۲۰۰۱
این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید