منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، عوامل بازدارنده، کاهش استرس

رضایت فردی و خودباوری در فعالیت های بدنی مشارکت کرده اند . تحلیل واریانس آنووا نیز با استفاده از عامل درجه بندی متغیرهای وابسته ، اهمیت جنسیت را با تقابل فعالیت آشکار ساخته و اهمیت وابستگی داخلی به عنوان دلیلی برای مشارکت در فعالیت های بدنی ، بطور متنوعی برای مردان و زنان در 6 گونه فعالیت کاملا” متفاوت بوده است .
چلادورای ( 1995 ) در پژوهشی در مورد ارتباط بین رضایتمندی دانشجویان از دانشگاه ، رضایت از اوقات فراغت و رضایت از زندگی ، با حجم نمونه 400 نفر را مورد مطالعه قرار داد . نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط ضعیف اما معنی داری بین سن ، برنامه و رضایت از زندگی مشاهده گردید . همچنین ارتباط ضعیف اما معنی داری بین متغیرهای زمان فراغت ، زمان مطالعه ، زمان ثبت نام و رضایت از اوقات فراغت مشاهده گردید .
احسانی و همکاران ( 1996 ) تحقیقی در رابطه با شناسایی عوامل بازدارنده گرایش به ورزش بر روی دو گروه دانشجویان ایرانی و انگلیسی انجام دادند . نتایج این تحقیق نشان داد که عواملی مانند : امکانات ، وسایل نقلیه و پول از جمله مهم ترین عوامل بازدارنده بودند . مهم ترین عوامل بازدارنده دانشجویان ایرانی : مسائل اجتماعی ، آگاهی ، آمادگی جسمانی ، سلامت و علاقه بودند . از جمله عوامل مهم بازدارنده دانشجویان انگلیسی : وقت ، علاقه ، پول و ایاب و ذهاب بوده است .
گونگیا زابو فلودسی61 از دانشگاه مجارستان سال ( 1997 ) درباره الگوهای جدید مدیریت ورزش دانشگاهی مجارستان بیان می دارد که تربیت بدنی و ورزش بخشی از زندگی جوانان در مجارستان است و آنان دارای یک الگوی فعال از نظر جسمانی هستند . او در این پژوهش به این نتیجه رسیده که دانشجویان مجارستانی نیز از نظر جسمانی فعال هستند .
کی پدرور ایمندو فرناندو62 از پرتغال ( 1998 ) درباره ارزشیابی سیستم ورزش دانشگاهی پرتغال مطالعه کرده و به این نتیجه رسید که ورزش جزء مهم زندگی دانشجویان است و ورزش دانشگاهی مکمل دیگر اجزای زندگی ( زندگی اجتماعی و فرهنگی ) این جامعه به حساب می آید .
گیوفنگ لیا او63 ( 1998 ) به بررسی وضعیت برنامه های تربیت بدنی دانشجویان تایوان پرداخته و به این نتایج دست یافت :
– 89 درصد دانشجویان فعالیت های ورزشی را بر اساس علاقه شخصی انتخاب می کنند .
– محتوی تدریس توسط توافق گروه معلمان تربیت بدنی تعیین و طراحی می شود .
– 95 درصد از دانشکده ها ، برنامه های ورزش های توپی را برای کلاس تربیت بدنی دارند .
– هدف تدریس بر مهارت های ورزشی ، قوانین ورزشی ، آمادگی جسمانی ، تفریح و سرگرمی و عادت های ورزشی منظم تاکید دارد .
رومانو ایسلر و آنتونیو مازوئو64 ( 1999 ) مقاله ای را تحت عنوان نقش دانشگاهی در ایتالیا جهت یک الگوی جدید ارائه نمودند . آنها اعلام نمودند که ورزش دانشگاهی در ایتالیا در پیروزی از دیگر کشورهای اروپای شرقی به سرعت در حال تغییر است و بنابراین ضروری است که فدراسیون ورزش دانشگاهی ایتالیا این تغییر را بپذیرد و خودش را با آن هماهنگ سازد . مهم ترین رویداد مربوط به قانون جدیدی است که در سال 1996 در ایتالیا تغییر یافت . این قانون به دانشگاه ها اختیار کامل می دهد تا تحقیقات علمی من جمله تحقیقات ورزشی را به طور مستقل انجام دهند و همانند گذشته به وزارت آموزش عالی وابسته نباشند . هر چند که دانشگاه ها اهمیت زیادی برای ورزش قائل نبودند ولی امروزه دانشگاه ها و خصوصا دانشجویان توجه بیشتری به فعالیت های ورزشی دارند و در آن به تحقیق می پردازند . نتایج تحقیقات به طور خلاصه در دانشگاه های ایتالیا نشان داد : ورزش دانشگاهی جزء فعالیت های رسمی دانشجویی شناخته نمی شوند و مسئولین و اساتید از ورزش دانشجویی اطلاع نداشته و تشویق در این زمینه وجود ندارد . دانشگاه هیچ حمایتی از فعالیت های ورزشی نمی کند و کارکنان و امکانات ورزشی توسط واحدهای فدراسیون دانشگاه ( CUS ) تامین می شود . باشگاه های ورزشی محلی مسئولیت همه فعالیت های ورزشی را بر عهده دارند و از فعالیت های آمادگی و اوقات فراغت گرفته تا فعالیت سطح بالا را اداره می کنند . به طور کلی نظم ورزش دانشگاهی در ایتالیا دارای محدودیت هایی است . اما امروزه باید برای آینده ، طبق یک الگوی جدید برنامه ریزی شود . این محققین نتیجه می گیرند که تغییرات در جوایز بین المللی و رشد تعداد زیادی از موسسات آموزشی جدید می تواند از عوامل رشد تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه ها محسوب شود .
محمد علی ( 1999 ) از سودان تحقیقی را مبنی بر وضعیت تربیت بدنی در دانشگاه های سودان انجام داده و دریافت که : وضعیت تربیت بدنی در سطح قبل از دانشگاه نامناسب بوده و دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه در زمینه مفاهیم و مهارت های ورزشی ضعف دارند . به گفته دانشجویان ، کمبود وقت آزاد از دلایل اصلی نپرداختن به فعالیت های ورزشی است . دانشجویان ترجیح می دهند در اوقات فراغت به مطالعه دروس دانشگاهی بپردازند تا بتوانند واحدهای درسی را بگذرانند . علاوه بر آن ورزش در دانشگاه های سودان اجباری نیست ، یعنی این که در برنامه درسی آنها درس ورزش گنجانده نشده است و دانشجویان مردد هستند که بین پیشرفت در تحصیل و پرداختن به فعالیت های دیگر مثل تمرین و ورزش تعادل نسبی برقرار کنند .
پروفسور بولاتورا65 ( 1999 ) از اوکراین به بررسی ورزش دانشگاهی پرداخت و اعلام نمود که در اوکراین بسیاری از قهرمانان المپیک ، دانشجویان ، معلمان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند .
اسمارت66 ( 2000 ) در رابطه با اثربخشی ورزش
بین دانشگاهی اذعان می دارد ورزش ها می تواند بر جو
فرهنگ و شهرت دانشگاه تاثیر مثبت بگذارند ، و می توانند وفاداری و اصالت اجزاء مهم همچون :
دانشجویان و فارغ التحصیلان را تقویت کنند .
ریچارد67 ( 2000 ) معتقد است ورزش دانشگاهی می تواند بر روی شهرت موسسات یا منابع موجود برای
موسسات ، تعداد و کیفیت دانشجویان و فرهنگی که در آن کار می کنیم اثرگذار باشد .
آموسکا و موکایتی68 ( 2000 ) به ورزش دانشگاهی در هزاره سوم در آفریقا پرداختند و دریافتند که ورزش در دانشگاه های آفریقا به دلیل اثرات مفید بر رشد جسمی ، ذهنی و اجتماعی دانشجویان مهم تلقی می شود . علاوه بر آن ، محتوای آموزشی و روش ها نیز در دانشگاه های افریقا مهم هستند . با تغییر جوامع ، آموزش دانشگاهی نیز در پاسخ به نیازهای جدید جامعه تغییر می یابد . در نتیجه ، این تغییر ورزش دانشگاهی را نیز دگرگون کرده است . عقاید و تغییرات در نیازهای دانشجویان موجب اصلاحات در آموزش به طور عام و ورزش به طور ویژه شده است .
پروفسور هاردمن69 (2003) در کارگاه آموزشی فعالیت های تربیت بدنی و اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در باره نحوه ارائه تربیت بدنی در دانشگاه های انگلستان اعلام نمود : ورزش در دانشگاه های انگلستان به صورت کاملا” آزاد و داوطلبانه می باشد و هیچ گونه اجباری در این زمینه وجود ندارد و تنها در آموزش و پرورش و از سنین 5 تا 15 سالگی ورزش به صورت اجباری ارائه می شود ولی در دانشگاه به صورت اختیاری می باشد ( کرمی ، 1387 ) .
رولاند70 در مرکز تحقیقات و اثربخشی موسسات آموزشی ( 2003 ) به بررسی رضایتمندی دانشجویان در زمینه تقابل دانشجویان با دانشکده ، کیفیت زندگی دانشجویی و … به صورت آن لاین از طریق سایت : htt://oier.tnstate.edu/survey.asp. پرداخت ، که در این تحقیق6/52 درصد دانشجویان از کل دانشگاه راضی یا بسیار راضی بودند .
کَمپل71 در مرکز ادبیات دانشگاه بروکس72 ( 2003 ) تحقیق سه ساله رضایتمندی دانشجویان را از خدمات مرکز مورد بررسی قرار داد که در آن 69 درصد دانشجویان از عملکرد این مرکز راضی بودند .
در تحقیقی که اُلافسون ، جی . ای در دانشگاه بروکس آکسفورد73 در سال ( 2004 ) به منظور اندازه گیری رضایتمندی دانشجویان از کل دانشگاه در زمینه های وضعیت خوابگاه ، یادگیری و تدریس ، سازماندهی رشته های تحصیلی ، خدمات و امکانات دانشگاهی ، آزمایشگاه ، تسهیلات ورزشی ، خدمات کامپیوتری و سایت دانشگاه و … انجام شد . میزان رضایتمندی دانشجویان 2/74 درصد اعلام گردید . نتیجه همین تحقیق در سال 2005 میزان رضایتمندی را 89 درصد گزارش داد .
ساموئل زی زی و همکاران74 ( 2004 ) تحقیقی را به عنوان ارزیابی اثربخشی مراکز ادارات فوق برنامه روی دانشجویان سال اولی انجام دادند که در آن با اندازه گیری رضایتمندی دانشجویان سال اولی در کلاس های ایروبیک و وزنه برداری به این نتیجه رسیدند که 9/79 درصد شرکت کنندگان اعلام نمودند که برنامه ها مفید و رضایت بخش بوده است .
در پائیز ( 2005 ) سووکی . دی75 تحقیقی از طرف دانشگاه تروی76 به روی دانشجویان فارغ التحصیل انجام شد که هدف از این تحقیق بررسی رضایتمندی دانشجویان از دانشگاه تروی ، رشد دانشجویان در نتیجه آموزش دانشگاه و شناخت ضعف های دانشگاه عنوان گردیده که در آن 60 درصد دانشجویان کاملا” راضی بودند ، این تحقیق به صورت آن لاین از طریق ایمیل انجام می شود و نتایج آن به طور سالانه منتشر می گردد .
دانشگاه الاخوین مراکش ریچارد77 ( 2005 ) در تحقیقی به بررسی ارزیابی نیازهای تفریحی ورزشی دانشجویان پرداخته که در تلاش برای برآورده کردن نیازهای اساسی دانشجویان و گسترش عرصه های در حال جریان دانشگاه ، به این نتایج دست یافت : مهم ترین امکانات که به برآوردن نیازهای آنها کمک می کرد گسترش اتاق های بدنسازی و وزن کشی بود ، و دومین امکانات از نظر اهمیت که پاسخ های علاقه مندان به آن را ذکر می کرد ، زمین بسکتبال بود و کم اهمیت ترین امکانات فضایی ورزشی دانشجویان ، اتاق های مهمانی و مذاکره بود . در این پژوهش از پیشنهادات دانشجویان به عنوان فرصتی برای برآوردن نیازهای دانشجویان و رضایت آنها ذکر گردید ، مثل : لامپ های روی زمین78 ، دستگاه فروش نوشیدنی ورزشی ، مکانی برای نرمش و حرکات کششی ، تخت های کنار استخر ….. .
کاماردین و فازی79 ( 2007 ) در تحقیقی نگرش دانشجویان نسبت به فعالیت های حرکتی و ورزشی را مورد بررسی قرار دادند . نتایج نشان داد که لذت بردن از تمرین ، کاهش استرس و فشار به عنوان اصلی ترین دلایل مشارکت دانشجویان دختر و پسر در فعالیت های حرکتی و ورزشی محسوب می شود . همچنین نداشتن وقت برای دختران و اولویت داشتن کارهای دیگر برای پسران ، مهم ترین موانع فراروی مشارکت دانشجویان در فعالیت های حرکتی محسوب گردید .
توگرسن80 ( 2008 ) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که عمده ترین موانع مشارکت در فعالیت های ورزشی کمبود امکانات ، دور بودن آنها از اماکن ورزشی ، عدم امکان استفاده از امکانات و تسهیلات ورزشی موجود به دلیل برنامه زمان بندی خاص و مشکلات مالی می باشد .
موسوی و همکاران (2011 ) در تحقیق خود به ارزیابی اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختند که نتایج نشان داد ، فعالیت های فوق برنامه ورزشی در قم و تهران بسیار موثر بوده و تفاوت معنی داری بین جنسیت و شرکت افراد در فعالیت های فوق برنامه ورزشی وجود نداشت ، همچنین بین رضایت دانشجویان و مشارکت آنها در فع
الیت های فوق برنامه ورشی ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد ، وبین استقبال و شرکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی ، استقبال دانشجویان علوم انسانی بیش از دانشجویان رشته های تحصیلی دیگر بود .

2-7 ) جمع بندی
در این فصل به اهمیت تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه دین مبین اسلام و ائمه اطهار (ع) پرداخته و از جنبه های مختلف اهداف آن را مورد بررسی قرار دادیم ، و به کارکردهای اجتماعی ورزش و تاثیرات آن بر آسایش روانی از نقطه نظر دانشمندان ، محققین و صاحب نظران اشاره نمودیم . مفهوم فوق برنامه ، فوق برنامه ورزشی ، تاریخچه و محتوی ، فواید و اهداف اصلی فوق برنامه ورزشی را از دیدگاه متخصصین مورد بررسی قرار دادیم . که با عنایت به اهمیت توجه ، به فوق برنامه دانشجویان که مدیران ریز و درشت ، متخصصان و والدین آینده جامعه را تشکیل می دهند ، لزوم توجه بیش از پیش متولیان ورزش را طلب می نماید تا این سرمایه عظیم را هدایت و نسبت به برنامه ریزی دقیق ، منظم و هدفمند آن ، اقدام نمایند .
در ادامه به معنی و مفهوم و تعاریف اثربخشی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران پرداخته و روش های اثربخشی و عوامل موثر بر جلب رضایت مشتری را مورد مطالعه قرار دادیم . در مبحث پیشینه تحقیق به تحقیقات محققین در داخل کشور پرداختیم که در مورد این موضوع و میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی در سطوح مختلف به آن پرداخته اند و اکثر تحقیقات همسو و همراه با اوقات فراغت بحث گردیده است و تحقیقات صرف راجع به فوق برنامه ورزشی نسبت به اوقات فراغت کمتر می باشد . اکثر تحقیقات انجام شده اثربخش بودن فعالیت های فوق برنامه ورزشی در بین نوجوانان و جوانان و دانش آموزان و دیگر اقشار بخصوص دانشجویان را تایید کرده و نتایج نشان می دهد که دانشجویانی که از امکانات و فعالیت های فوق برنامه ورزشی استفاده می نمایند از نظر تحصیلی موفق تر بوده اند . در اکثر پژوهش ها میزان اثربخشی و رضایت دختران بیش از پسران اعلام گردیده است . و عده زیادی خواستار گسترش فعالیت ها و امکانات از طرف مسئولین دانشگاه ها بوده اند . در تحقیقات خارجی که محدود هم می باشد در دانشگاه های معتبر دنیا فعالیت های تربیت بدنی و ورزشی جزء لاینفک نظام آموزشی آنها به حساب آمده و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد . تاثیرات مثبت فعالیت های فوق برنامه ورزشی تا حدی است که برنامه ریزی و سازماندهی امکانات از کودکی شروع شده و برای تمام رده های سنی برنامه دارند و طبق نظر محققین و پژوهش های خارجی ، تاثیرات فعالیت های ورزشی بسیار مثبت و مورد توجه است ، به نحوی که سعی بر این است تا تمامی دانشجویان در فعالیت ها و برنامه های ورزشی شرکت نمایند و در فواصل زمانی نزدیک از دانشجویان راجع به فعالیت ها نظرخواهی کرده تا طبق میل آنها برنامه ریزی نمایند .

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3 – 1 ) مقدمه
تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال . روش علمی به عنوان شایسته ترین وسیله برای شناخت واقعیت ها است . روش علمی به فرآیندی اطلاق می شود که از طریق آن پژوهشگر ابتدا به صورت استقرایی ب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *