منابع پایان نامه ارشد با موضوع عزت نفس، اوقات فراغت، عملکرد سازمان، کودکان چاق

و تشویق بازیکنان کم مهارت و تماشای بازی دیگران است . اگر شرکت کنندگان هیچ چیزی از تجارب فوق برنامه ورزشی به دست نیاورند ، تنها همین کیفیات به آنها در زندگی کمک های زیادی می کند . شخصیت با مسابقه توام با تفریح بهبود می یابد . اگر بازی ها خیلی رقابتی باشد یا با شرط بندی های سطح بالا باشد که منجر به پرخاشگری در بازی شود ، طبیعی است که مشارکت در بازی ها رو به کاهش خواهد گذاشت ( بیل ،2002 ).
5 – رهبری36 :
ساختار برنامه تخصصی فوق برنامه ورزشی ،فرصتی برای تجربه رهبری است . رهبری ، برانگیختن نیروها و کمک به آنها در پذیرش اهداف و اقدام موثر برای دستیابی و سنجش میزان دستیابی به آن اهداف است ( کراس ، 1985)37 . به عبارت دیگر ، کمک به گروهی با مقصد معلوم ، برای رسیدن آنها به آن مقصد معلوم است . رهبری می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد . در یک برنامه تخصصی فوق برنامه ورزشی ، فرصت های رهبری رسمی ، از جمله کاپیتانی تیم ، داوری و دستیاری مدیریت فوق برنامه ورزشی در اجراها و رویدادها وجود دارد . فرصت های رهبری غیر رسمی هم می تواند مواردی چون : هدایت بازیکنان برای بازی منصفانه و تشویق بازیکنان دیگر باشد ( بیل ،2002 ).

2-2-9-2 ) فواید ویژه فوق برنامه ورزشی
در بیان دیوئی ، راه و شیوه ای که در آنها بازی ها و تفریحات مورد استفاده قرار می گیرد باید با بیشترین فائده و بیشترین تعداد شرکت کننده ، همراه باشد . فوائد ویژهء حاصل از فوق برنامه ورزشی به خوبی فعالیت جسمانی مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است . از آنجائی که فوق برنامه ورزشی در سطح گسترده ای با محدودهء فعالیت بدنی همپوشی دارد ، لذا فوائد هر دو می تواند در دیگری هم وجود داشته باشد . از سوی دیگر تعمیم این فوائد در دیگر زمینه های زندگی نیز امری بسیار مهم است . محصلینی که فعالیت بدنی دارند ، احساس بهتری دارند و سالم ترند . آنها التزام بیشتری در نگرش مثبت به مدرسه و یادگیری دارند . آنها توفیق گرائی درسی بالاتر و موفقیت ثانویه بیشتری دارند . شرکت آنها در فوق برنامه های ورزشی از سن جوانی ، باعث می شود که کمتر به دخانیات یا حاملگی های نوجوانی دچار شوند . تعجبی نیست که عکس مورد یاد شده هم وجود دارد ، یعنی موسسات بی برنامه برای فعالیت جسمانی ، مشکلات بیشتری دارند . روحیهء مدرسه ای و توفیق گرائی درسی کاهش می یابد و محصلین در سال های اولیه ، مدرسه را ترک می کنند . در مقایسه با گروه قبلی ، این گروه زمینه بیشتری برای فقر سلامت و اعتیاد دارند . از نظر مدرسه ، یکی از فوائد اولیه فوق برنامه ورزشی ، دستیابی به سلامت جسمانی ، ذهنی و هیجانی محصلین است . فوائد بیشتری هم وجود دارد ، طوری که بیش از مدارج تحصیلی از محصلین مراقبت می کند و روح مثبتی از مدرسه ، خاطرات ، مشارکت و تعاملات بعدی را فراهم می نماید . با افزایش تعهد به مدرسه ، میزان تخریب گرائی نیز کاهش می یابد . علاوه بر فوائد یاد شده ، گام مهمی در شناسائی و به کارگیری استعدادهای برجسته شاگردان خواهد بود ، چرا که مربیان می توانند آنها را در حین فعالیت مشاهده کنند ( قاسمی ، 1385 ) .
1 – شخصیت :
در بیانیه یکی از مراکز علمی کانادا آمده است : ورزش شخصیت ساز است . ورزش هویت و همدلی ایجاد می کند . شما یاد می گیرید که با هم پیروز شوید یا شکست بخورید و این همان بازی زندگی است . اسطوره شناسی آمریکا نیز ورزش را سازنده شخصیت معرفی می کند ، و این موضوع با مرور مطالب ترکیبی قابل درک است . اگر پیروزی هدف اصلی ما باشد ، بازی نمی تواند ، شخصیت ساز باشد . ورزشی که مشوق پیروزی با هر قیمتی باشد ، موجب پرخاشگری ، خشونت و شخصیتی نامناسب خواهد بود . با رقابت بازیکنان برای تجربه شرکت دربازی ، فرصت های زیادی برای بهبود شخصیت به وجود می آید . اگر در برنامه ، هدایت داوران ، مدیران ، کاپیتان ها و سایر مدیران از الگوی مناسب رفتاری توام باانصاف ، پیروی کند ، احتمال بیشتری برای بهبود شخصیت وجود دارد . لذا فوق برنامه ورزشی ، با تاکید کمتر بر پیروزی و رهبری مناسب همراه با تاکید بر انصاف ، می تواند عاملی مهم در بهبود شخصیت شاگردان باشد ( بیل ،2002 ) .
2 – رهبری :
یک جزء مهم در رهبری ، عزت نفس است . رهبران دارای عزت نفس کافی از ریسک نمی ترسند و با هدایت امور در پیشاپیش افراد ، به آنها برای موفقیت کمک می کنند . یک بررسی بر روی کودکان 4 تا 15 ساله نشان داد که شرکت کنندگان در فعالیت جسمانی سازمان یافته ، دارای عزت نفس بالاتر و تعاملات بهتر با دوستان و در مجموع رهبری مثبت تری هستند . بچه های غیر فعال ، به نسبت چهار برابر عزت نفس کمتری دارند . در نتیجه بچه های غیر فعال ، احتمال کمتری برای پیشرفت در رهبری دارند . شاگردان فعال در فائق آمدن بر فشارهای روانی بهترند و از حمایت اجتماعی و حس استقلال فردی بیشتری برخوردارند . این بچه ها برای رهبری پرورش می یابند . برنامه های فوق برنامه ورزشی ، فرصت های فوق العاده ای را برای بهبود کیفیت های مدیریتی در شاگردان به وجود می آورند . در این فرصت ها شرایط برای تجاربی ایمن در یادگیری مهارت های جدید مدیریت وجود دارد زیرا همسالان در موقعیت مشابه و فعالیت های فوق برنامه ورزشی در محدودهء بازی و اکتشاف ، قرار دارند . در این موقعیت ها ، تیم ها بطور حتم و بدون هیچ گونه تهدیدی به رهبر و خود برنامه ها نیز ، به مدیر نیاز دارند . لذا تشویق شاگردان به فعالیت جسمانی و شرکت در فوق برنامه های ورزشی ، آنها را با فرصتی برای به تمرین گذاشتن مهارت های رهبری شان روبرو می کند
( بیل ،2002 ) .
3 – تفریح :
همه انسان ها اساسا ، تفریح بعد از تلاش و زحمت را دوست دارند . در برنامه ریزی فوق برنامه ورزشی ، اگر بتوان علائق شاگردان را به خوبی پوشش داد ، شرایط مطلوب و مهیجی برای آنها فراهم می شود . در غیر این صورت زندگی تحصیلی با مطالعه و یادگیری توام با فشار و زور خواهد بود . مطالعات نشان می دهد که شاگردان دارای فعالیت جسمانی ، اضطراب و افسردگی کمتر و احساس خوبی از خود دارند . در واقع کسانی که در اوقات فراغت ، فعالیت جسمانی دارند در مقایسه با افراد غیر فعال احساس رضایت بیشتری از زندگی و احساس مثبت تری نسبت به آینده دارند . معلمان برای آمادگی شاگردان برای مواجه با آینده ، مسئولیت دارند . با وجود اینکه آموزش و پرورش نسبت به تفریح شاگردان ، تعهدی ندارد آیا با این همه فوائد مهم حاصل از اضافه کردن برنامه های تفریحی به زندگی تحصیلی ، امکان نادیده گرفتن آن وجود دارد ؟ اجرای مناسب یک فوق برنامه ورزشی مناسب ، الزام تشویق به تفریح در حد فعالیت جسمانی دارد و این به نوبه خود پیشرفت گسترده ای در زندگی شرکت کنندگان به وجود می آورد ( بیل ،2002 ) .
4 – سلامت38 :
فوائد حاصل از فعالیت جسمانی و آمادگی جسمانی به خوبی شناخته شده اند . بر طبق گزارش مرکز “جراحی عمومی آمریکا”39 فوائد بهداشتی ارزشمندی با میزان متوسطی از فعالیت جسمانی ،حاصل می شود که هر چه منظم تر و در روزهای بیشتری از هفته باشد نتایج بیشتری هم در پی دارد . برخی از فوائد خاص بهداشت یا سلامت حاصل از فعالیت جسمانی عبارتند از :
الف : ورزش و تمرین اثر مثبتی بر 2 نوع دیابت دارد .
ب : فعالیت جسمانی ، دانیسیته ، مواد معدنی استخوان را افزایش می دهد .
ج : در سلامتی کودکان چاق ، مفیدند .
د : احتمال کمتر ابتلا به دخانیات برای آنهایی که فعالیت جسمانی دارند .
ک : تمرینات بدنی باعث افزایش طول عمر و کاهش بیماری ها می شود .
برخی از فوائد سلامت را می توان از ابعاد زیست محیطی اندازه گیری کرد . هزینه های سلامت شهروندان 15 سال به بالا در آمریکا در آنهایی که تمرینات بدنی ندارند 25 درصد بالاتر از آنهایی است که فعالیت جسمانی دارند . در سال 2000 ، هزینه قابل صرفه جوئی این اختلاف ، برابر با 72 میلیون دلار بود . آنهایی که به دنبال تطبیق با الگوهای شیوه زندگی سالم هستند ، تمایل زیادی به بهره مندی از این الگوها خواهند داشت . لذا برنامه فوق برنامه ورزشی ، نقش معناداری را برای سلامت جسمانی شرکت کنندگانش در حال و آینده خواهد داشت ( بیل ،2002 ) .
5 – جامعه پذیری40 :
روابط اجتماعی قوی ، مثبت ونزدیک با دیگران ، برای هر انسانی بدون توجه به سن یا شغل مهم است . مطالعات نشان می دهد ، آنهایی که فعالیت جسمانی ندارند ، سه برابر مشکلات بیشتری در برقراری روابط دوستانه با دیگران دارند . کسانی که فعالیت جسمانی دارند ، با احساس آزادگی بیشتر و بدون مانع با دیگران حرف می زنند و ارتباط برقرار می کنند . این آزادگی ، حاصل از اعتماد و عزت نفس بالاتر است . فوق برنامه های ورزشی ، فرصت های زیادی را برای ملاقات با دیگران و بهبود روابط دوستانه و مثبت ، فراهم می کند . این فرصت ها ، شاگردان را یاری می دهد تا یاد بگیرند که چگونه با دیگر افراد ، از جمله همسالان به شکل های مختلفی ارتباط برقرار کنند ( بیل ، 2002 ) .
مشارکت جوانان بخصوص پسران در ورزش اغلب توسط والدین ، مسئولین مدارس و رهبران اجتماع تشویق می شود زیرا به ورزش به عنوان زمینه موثری برای یادگیری ارزش ها و باورهای مورد قبول و برای کسب ویژگی های منش مطلوب ، نگریسته می شود . بخاطر وجود این باور که ورزش ارزش های مناسبی نظیر خودانضباطی ، رفتار جوانمردانه و قدردانی از کار سخت ، رقابت و نیل به هدف را آموزش می دهد همواره حمایت اجتماعی بسیار قوی برای مشارکت ورزشی وجود دارد . اکثریت ادعاها درباره ارزش مشارکت ورزشی بر نقش ورزش به عنوان یکی از کارگزاران جامعه پذیری تاکید دارند ( شارع پور،1381).
6 – توفیق گرائی41 :
مشخصا” افرادی که فعالیت جسمانی دارند ، توفیق گرائی بیشتری در درس دارند . مطالعات نشان می دهد که بچه های بین 4 تا 9 ساله ای که فعالیت جسمانی داشتند ، مشکلات کمتری در خواندن ، ریاضیات و بهبود بهتر در عادات مطالعه ، نسبت به کسانی که به ندرت در این فعالیت ها شرکت می کردند ، داشتند . فوائد فعالیت جسمانی فراتر از مدرسه است ، چرا که در بزرگسالی باعث عملکرد بهتر و موفقیت بیشتر در کارها و توانمندی برای غلبه بر فشارهای روانی می شود . با پیشرفت مهارت به عنوان بخشی اساسی از فوق برنامه های ورزشی ، توفیق گرائی افزایش می یابد . مطالعات نشان می دهد که پیشرفت مهارت با شکل گیری خودپنداره ، عزت نفس و خودرقابتی اثر مهم خود را بر جای می گذارد . تحقیقات دیگری نیز نشان می دهد که کسانی که در تلاش برای انطباق مهارت ها با چالش های موجودند به احتمال بیشتری به خودشکوفائی می رسند (بیل ،2002) .

2-3 ) اثربخشی42 :
یکی از مباحث بحث انگیز سازمان ها ، اثربخشی سازمان می باشد . اثربخشی سازمانی ، بیش از هشتاد سال است که مورد توجه دانشمندان علم مدیریت می باشد . فعالیت های ورزشی فوق برنامه در راستای ماموریت دانشگاه ها عمل می نماید . بهبود کیفیت زندگی دانشجویان و آماده کردن آنان برای زندگی بهتر از ماموریت های فعالیت های ورزشی فوق برنامه می باشد . فعالیت های ورزشی فوق برنامه بالقوه دارای این شرایط است که مهارت های ورزشی به دانشجویان آموزش بدهند و علایق آنان را به ورزش بیشتر نمایند
و لذا بعد از فارغ التحصیل شدن ، دانشجویان بتوانند از مهارت های کسب شده مجددا” در اوقات فراغت خود لذت ببرند . ( کاظمی ، 1375) . بررسی مطالعه کیفیت و اثربخشی سازمان های آموزشی حتی در کشورهای غربی و پیشرفته علمی کمتر مورد توجه بوده است ، این کمبود در محدوده فعالیت های ورزشی فوق برنامه بسیار محسوس تر می باشد ( ماتئوس . دی.اُ ، 1987 )43 .
در ادبیات مدیریت ، اثربخشی را انجام کارهای درست و کارایی را انجام درست کارها تعریف کرده اند . مفهوم اثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد . کارآیی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد . منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان موثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به عبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی ، میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شود . اما به نظر می رسد برای تعریف مفهوم اثربخشی می‌بایست گامی فراتر نهاد ، به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که : اول نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده شود . دوم ، برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی شود . سوم ، برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد و چهارم ، ارزیابی مناسبی از فرایند آموزش و درنهایت دستیابی به اهداف انجام شود ( اسلامیه ، 1386 ) .

2 -3-1 ) تعاریفی‌‌ از اثربخشی:‌
اثربخشی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ یا میزانی‌ که‌ سازمان‌ به‌ هدف های‌ مورد نظر خود نائل‌ می‌آید . اثربخشی‌ یک‌ مفهوم‌ کلی‌ دارد ، به ‌بیان‌ ساده‌تر اثربخشی‌ را می‌توان‌ ” انجام‌ کارهای‌ درست ” نامید .
اثر بخشی عبارتست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده .
به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است . در حالی که نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج ، مربوط به کارآیی می شود .
پیتر دراکر44 معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست . از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می شود ( اسلامیه ، 1386 ) .
کمرون (1994 ) اثربخشی سازمانی را فرآیند ارزشیابی عملکرد سازمان در ارتباط با استانداردهای سازمان و یا اهداف سازمانی تعریف می نماید .
امروزه مفاهیمی چون اثربخشی سازمان ، مدیریت کیفیت جامع45 (TQM ) و دایره های کنترل کیفیت46 در بسیاری از سازمان ها بحثی رایج و ضروری هستند . دمینگ47 ، ژوران48 و کراسبی49 نظریات اساسی در مدیریت کیفیت جامع ، یعنی جستجو برای پیشرفت مستمر و رضایت بالای مشتری ارائه داده اند . مطالعات کَمرون و ماسون50 نیز ارتباط زیادی با مدیریت خدمات ورزشی به ویژه در بخش برنامه های تفریحی و فوق برنامه ورزشی در موسسات آموزش عالی دارد ( کمرون ، 1997 ) .
در مورد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در بخش دولتی مولر51 ( 1986 ) پیشنهاد می کند که اعتبار و پایایی ارزیابی اثربخشی برنامه می تواند از طریق شاخص رضایتمندی جمعیت هدف52 ( tpsi ) به دست آید ، در واقع این شاخص می تواند به عنوان راهی جهت برآورد کردن اهداف پیشرو به سمت کیفیت متعالی سازمان و اثربخشی برنامه های اداره فوق برنامه باشد ( بیل ، 2002 ) .
فعالیت های ورزشی فوق برنامه بالقوه دارای این شرایط است که مهارت های ورزشی را به دانشجویان آموزش دهند و علایق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *