منابع پایان نامه ارشد درمورد ۳-۱داروها، Thalidomide، Kanamycin، ACE

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

داروها
داروهایی که به طور شایع مصرف می شوند:ضد تهوع ،آنتی اسید،آنتی هیستامین ،ضد درد،آنتی بیوتیک،ضد فشار خون،آرام بخش،خواب آور،دیورتیک.همچنین شمار قابل ملاحظه ای از زنان طی بارداری از داروهای غیر مجاز استفاده می کنند.

جدول ۳-۱داروها یا موادی که احتمالاً یا قطعاً برای انسان جهش زا هستند.
Thalidomide
Kanamycin
ACE