منبع پایان نامه درباره اکستروژن، ۱۱، (۲-۵)، (CEC).]10[

(۲-۲) انواع حالات چرخش بین پاس‌های متوالی در قالب ECAP. ]10[ ۱۰
شکل (۲-۳) نمایش شماتیکی جریان پایدار و موضعی در ECAP بسته به سختی و نرمی مواد. ]۱۰[ ۱۱
شکل (۲-۴) روش فشار و اکستروژن متوالی (CEC).]10[ ۱۱
شکل (۲-۵) تأثیر اصطکاک در نیروی شکل دهی در فشردن و اکستروژن متناوب.]۱۰[ ۱۲
شکل (۲-۶) اصول فرایند HPT. ]11[ ۱۳
شکل (۲-۷) شکل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *