منبع پایان نامه درباره نانومتر)، پودرهاست.، فرآیندهایی، آلیاژسازی

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

بالا (Bottom-Up Procedure) معرفی شده است، شامل فرآیندهایی نظیر آلیاژسازی مکانیکی، رسوب شیمیایی بخار و انجمادسریع می شود. این فرآیندها به طور گسترده برای تولید مقادیر زیاد پودرهای بسیار ریز (در حدود ۱۰ تا ۱۵ نانومتر) مورد استفاده قرار می گیرند. اما مشکل اصلی این فرآیندها تولید یک محصول نهایی از طریق پرس کردن این پودرهاست. تاکنون