نقش و اهمیت رسانه و رادیو در اموزش

4 تعریف رسانه

رسانه عبارتست از محملی که پیامها را منتقل می کند
رسانه ها ارتباطات را به شکلی سریعتر ،‌موثرتر و کارآمدتر به گیرنده انتقال می دهند
در قرون و اعصار گذشته برقراری ارتباط به شیوه سنتی و عامه پسند صورت می گرفت بعدها با تولید و گسترش علم و رشد جمعیت ضرورت نیاز به وسایل ارتباطی پیچیده تر آشکار گردید

از آنجا که مردم همواره از رسانه ها تاثیر می پذیرند ،‌رسانه ها چه برای آموزش راحی شده باشند و چه نشده باشند ، برنامه¬هایشان چه با هدف آموزشی باشد و چه نباشد، ‌همواره آموزش دهنده هستند و
زیرا دانشمندان بر این عقیده اند که : ((‌در رسانه ها فراهم آورنده دانش و شکل دهنده ارزشهایند )) (اکرامی، محمود،1382)

رسانه ها با دنیای ذهنی انسان و به طور کلی دگرگونی در جهان بینی انسانها سروکار دارند امروزه رسانه ها نقش مهمی را در معرفی و گسترش و ترویج فرهنگ کتب و کتاب­خوانی به عهده دارند

 

 

2-5  ویژگی رسانه ها

“سادنی هید” معتقد است وسایل ارتباط جمعی حاوی پنج ویژگی است:

1 – تعداد گیرندگان وسایل ارتباط جمعی نسبتا زیاد است

2 – تعداد گیرندگان بسیار متنوع است

3 – با ارسال پیام از طریق وسایل ارتباط جمعی نوعی تکثیر پیام بوجود می آید

4 – توزیع پیام سریع است

5 – هزینه برای مصرف کننده کم است

در وسایل ارتباط جمعی،‌ آگاهی ها، اندیشه ها، افکار، خواسته ها و تمایلات گروهی برای عام فرستاده می شود و مورد رد و بدل قرار می­گیرد
بطور کلی در یک زمان، انتقال ارتباط در حیطه گسترده و وسیعی از مردم انجام می شود و‌ پیام منتقل می شود( افشین رزاقی، 1381)

 

2-6 نقش رسانه ها در آموزش

یکی از ویژگی­های مهم رسانه ها آگاه سازی انسان­ها از ضروریات زندگی است که با مقوله ی آموزش مرتبط است
اگر چه همه رسانه ها دارای توان آموزشی هستند و از آنها می توان در تبادل اندیشه و اطلاعات، ایجاد انگیزه، راهنمایی و سرگرمی استفاده نمود، اما باید گفت توانایی همه­ی آنها به یک اندازه نیست ،‌هر اندازه رسانه ای بتواند حس های بیشتری از مخاطب را در اختیار بگیرد در انتقال پیام موفق تر است
مثلا رادیو تنها حس شنوایی مخاطب را در اختیار می گیرد،‌ ولی تلویزیون هم حس شنوایی و هم حس بینایی او را، بنابراین با توجه به این که به خاطر سپردن چیزهایی که دیده می شوند سه برابر بیشتر از اطلاعات شفاهی و شنیداری است، پس توان آموزشی رسانه ی دیداری از قبیل تلویزیون، سه برابر رادیو است اما این نکته را نباید فراموش کرد که شرایط استفاده از رادیو به مراتب آسانتر از شرایط استفاده از تلویزیون است از این رو در بسیاری از موارد رادیو کار برد بیشتری دارد

نکته قابل توجه در امر استفاده از رسانه و آموزش این است که برخی از رسانه ها برای انتشار اطلاعات مناسب­تر و بعضی برای آموزش و تشویق مردم مؤثرتر هستند، در نتیجه در مواردی که رسانه ای خاص برای آموزش و اطلاع رسانی ضعیف است، لازم است آن رسانه را با سایر رسانه ها تلفیق کرد (اکرامی ، محمود ، 1382)

 

 

2-7 انواع تبلیغات رسانه ای

تبلیغات رسانه ای به سه دسته تقسیم می شوند :‌

1 – تبلیغات مطبوعاتی یا کتبی ( دیداری )

2 – تبلیغات دیداری – شنیداری ( تلویزیون )

3 – تبلیغات شنیداری ( رادیو ) (اکرامی، 1382)

 

 

 

2-8 ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی مولود و محصول اندیشه­های انسانند
این رسانه ها بطور معمول با زمان فراغت انسانها برخورد می نمایند
وسایل ارتباط جمعی،‌ چنانچه به درستی بکار آیند، همچون مدرسه ای بزرگ بر تمامی حیات انسانی پرتو می افکنند
حتی به هنگام فراغت و آنگاه که این وسایل برای تفنن و سرگرمی انسانها بکار می آیند ، باز هم خواه ناخواه می آموزند
(ساروخانی، 1372)

از میان تمام رسانه ها بی شک تلویزیون رسانه ای است جذاب و گیرا در ترویج و ترغیب افراد به امر کتاب و کتابخوانی
این رسانه، به آسانی بینندگان را به خود جلب می کند و بیننده لازم نیست که حتما باسواد باشد تا پیام را درک کند
تلویزیون در مقایسه با رادیو، از جهت بعد بصری دارای مزیت مضاعفی است
تلویزیون رسانه­ای با اعتبار و توانمند است
تلویزیون رسانه ای است صاحب مرجعیت و مخاطبان برای اطلاعاتی که توسط آن پخش می شود، اعتبار قابل توجهی قائلند (بورن آد، 1379)

با این تفاسیر بایدگفت صدا و سیما وظیفه خطیری در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب­خوانی بر عهده دارد

 

2-8-1 تعریف وسایل ارتباط جمعی

مـفـهـوم (وسـایـل ارتـبـاط جـمـعى  ( Cation Communi Mass of Media ) از آن دسته مفاهیمى است که دانش پژوهان علم ارتـبـاطـات تـعـریـف هـایـى پـرشـمـار بـرایـش بـه دسـت داده انـد و کـثـرت تعریف­هاى موجود، عـمـل گـزیـنـش را بـسـى دشوار ساخته است ، امّا تشابه مفهومى میان تعریف­هاى موجود حکایت از گـونـه اى تـوافـق ضـمـنـى مـیـان صـاحب نظران این رشته دارد
پیش از تعریف اصطلاحى این دانـشـواژه ذکـر ایـن نـکـتـه سـودمـند است که همانند بیشتر واژگان کلیدى دانش ارتباطات، واژه (وسـایـل ارتـبـاط جـمـعـى ) را داراى ریـشـه اى لاتـیـنـى دانـسـتـه­انـد کـه بـه مـجـمـوعـه لغوى انـگـلوساکسون وارد شده است(ساروخانی)
از میان تعریف هاى موجود درباره دانشواژه ارتباط جمعى، تعریف زیر کامل­تر به نظر مى رسد:

وسـیـله  ارتـبـاط جـمـعـى مـشـخـص کـنـنـده آن نـوع از وسایل ارتباطى است که هدف آن برقرارى رابطه با یک مخاطب یا گروه کوچکى نیست، بلکه جمع را در نظر دارد و مورد توجّه جماعتى پرشمار است(ساروخان)

 

2-8-2 وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباطی یا انجام وظایف تفریحی وتبلیغی بیشتر از لحاظ روانی روی افراد تاثیر می گذارد، در صورتی که باعث سرگرم شدن افراد و پر کردن اوقات آنان گردند، نقش تفریحی دارند و هرگاه به منظور جلب توجه یا ایجاد اعتقاد و اطمینان مورد بهره وری قرار گیرد، دارای نقش تبلیغی هستند(معتمدنژاد،1386)

 

3-8-2 اهمیت وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعى پدیده اى شگرف و مظهر ارتقاى فنّى و صنعتى انسان محسوب مى شوند
ایـن پـدیده داراى بیشترین تاءثیر فرهنگى بر زندگى انسان ها است
در آستانه ورود جامعه بـشـرى بـه قـرن 21، وسـایـل ارتباط جمعى سهمى تعیین کننده تر در حیات فرهنگى بشر در مـقـایـسـه بـا دوره هـاى پـیـشـیـن بـر عـهـده گـرفـتـه انـد
ایـن وسایل در پدید آمدن عادات نو، تغییر در رفتار و خلق و خوى انسان ها و سرانجام ، کوچک شدن کـره زمـیـن و هـمـسـایـگى ملل دوردست ، سهمى شگرف بر عهده دارند(ساروخانی،1372)، زیرا اخبار وقـایـع و رویـدادهـاى طـبـیعى، علمى، سیاسى و اقتصادى با سرعتى برق آسا در وسعتى به پـهـنـاى کـره زمـیـن مـنـتـشـر مـى­گـردنـد
بـدیـن سـان ، بـا پـیـشـرفـت وسـایـل ارتـبـاط جـمـعى ، فاصله هاى مکانى از میان برداشته شده اند و دروازه فرهنگ ملّت ها از گذر رسانه بر روى یکدیگر گشوده شده است

اهـمـیـّت وسایل ارتباط جمعى از تاثیر ژرف آن ها بر افکار عمومى ناشى مى گردد
تاثیر پـیـام وسـایـل ارتباط جمعى همیشه ارادى و آگاهانه نیست ، بلکه در بیشتر اوقات انسان بى آن که بخواهد چیزى بیاموزد و اثرى پذیرد، از محتواى پیام ها متاءثّر مى گردد(ساروخانی،1372)

از سـویـى دیـگـر، اهـمـیّت کاربرد رسانه ها در سیاست­هاى داخلى و خارجى کشورها نیز بسیار چشمگیر اسـت
در عصر کنونى­، که جنگ افکار جاى جنگ ابزار را گرفته است­، دولت ها مى کـوشـنـد بـا بـهـره گـیـرى از فـنـّاورى پـیـشـرفـته ارتباطات ـ مانند بهره جستن از شبکه هاى رادیـویـى ، تـلویـزیـونـى، خـبـرگـزارى ها، بنگاه هاى سخن پراکنى ، ماهواره ها و مطبوعات ـ الگوهاى ارزشى و مصرفى و طرز تفکّر و علایق ملت ها را دگرگون سازند و الگوهاى مورد نظر خود را بر جایشان بنشانند
بدین سان ، ملاحظه مى­کنیم که در عرصه ارتباطات ، دنیاى امـروزى بـه مـیـدان کـارزارى تـبـدیل شده است که توپخانه و سلاح هاى آتشین تنها ابزارهاى پـیـکـار مـحـسـوب نـمـى شـونـد، بـلکـه مـهـم تـریـن سـلاح هـاى پـیـکـار، رسـانـه هـاى جـمـعـى اند

(قوام،1380)

بـه هر حال، اهمیّت رسانه­ها از جنبه هاى فردى ، اجتماعى ، ملّى و بین المللى و در مواقع آرامش و بـحـرانـى بسیار چشمگیر و تعیین کننده است
ولى باید توجه کرد که به لحاظ پیچیدگى کـارکـرد رسـانـه ها، تشخیص ‍ جنبه سازنده آن ها از جبنه هاى زیانبار چندان آسان نیست و شناخت آثار و پیامدهاى این وسایل نیازمند به مطالعه و بررسى­هاى کارشناسانه است

 

 

2-9 رادیو

رادیـو یـکـى از وسـایـل ارتـباط جمعى است که به لحاظ کارآیى شگف انگیز و فراگیرى دامنه تاثیرش آن را یکى از سه غول ارتباطى خوانده اند( متولى،1380)
رادیو وسیله اى کلامى و گـروهـى است و در فرایند ارتباطات اجتماعى در جوامع سهمى چشمگیر بر عهده دارد
با اختراع رادیـو و گـسـترش سریعش ، کمتر رویداد سیاسى، علمى، فرهنگى و

است که بى درنگ به آگاهى مردم نرسد
پس از اختراع ترانزیستور و کوچک شدن حجم رادیو، این وسیله بیش از پیش هـمـگـانـى شد
امروزه انسان ها اعم ، از پیر و جوان ، زن و مرد، کوچک و بزرگ و باسواد و بى سـواد، خـواه نـاخواه در ساعاتى از شبانه روز، به برنامه­هاى رادیو و پیام هایش گوش فرا مى­دهند و بدین سان ، رادیو مى تواند در شعاعى گسترده افکار عمومى را در تاثیر پیام­هاى خود قرار دهد

(متولی،1380)

 

 

 

2-10 هویت رادیو

از میان رادیوهای مختلف که صدای آنها را می­توانید بشنوید، کدامیک را انتخاب می­کنید؟ چرا؟ چگونه ایستگاه مورد نظر را می­شناسید؟

فضای جهانی مملو از صدای رادیوهای گوناگون است
آیا میان آنها تفاوتی وجود دارد؟ آیا می­توان به راحتی ایستگاه مورد نظر را یافت؟ تفاوت میان دو ایستگاه رادیویی و یا میان یک ایستگاه با دیگر ایستگاه­ها در چیست؟ چه عناصری سبب شناخت یک ایستگاه رادیویی در میان سایر ایستگاه­ها می­شود؟ آنچه موجب شناسایی و تشخیص و تمایز شیئی در میان دیگر اشیا می­شود هویت[1] آن است(خجسته،1380)

به طور کلی هویت در علوم انسانی و اجتماعی معطوف به آن است که هر فرد خود را چگونه تعریف می­کند
این امر به سئوال اساسی برمیگردد:

الف) “من که هستم؟” رویکردی روان شناختی به تعیین هویت فردی است

ب) “ما که هستیم؟” رویکردی اجتماعی به سمت هویت جمعی است

ریجارد جنکینز در کتاب هویت اجتماعی به نقل از فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد مطرح می­کند که هویت یا Identity ریشه زبان لاتین دارد
Identitas  از Iden یعنی مشابه و یکسان آمده است و دو معنای اصلی دارد: مورد اول بیانگر مفهوم تشابه مطلق است و معنای دوم به تمایز اشاره دارد که به مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض می­گیرد

بورک[2] نیز هویت را مجموعه­ای از معانی می­داند که چگونه بودن را در خصوص نقش­های اجتماعی به فرد القا می­کند و یا وضعیتی است که به فرد می­گوید او کیست و مجموعه­ای از معانی را برای فرد تولید می­کند که مرجع میستی و چیستی را تشکیل می­دهد
به تعبیر گیدنز[3] هویت مربوط به فهم افراد درباره این است که چه کسی هستند و چه چیزی برای آنها مهم است

هویت فردی و اجتماعی عناصری دارد، عناصر هویت ساز رادیو نیز متنوع است، با این فرض که درجه اهمیت آنها یکسان نیستند
حتی گاهی در دو رادیو درجه اهمیت این عناصر می­توانند کاملاً متفاوت باشند

شرح این تفاوت ها و علل آن بسیار مهم است
مدیران و برنامه­ریزان رادیو باید به این وضعیت تاثیر­گذار بسیار توجه کنند تا بتوانند هویت مطلوبی از شبکه یا ایستگاه رادیویی مورد نظرشان در میان مخاطبان ایجاد نمایند، و یا در تجربه و تحلیل هویت، نقاط قوت و ضعف رادیو به خوبی شناخته شود؛ زیرا هویت مطلوب و یا درک هویت مطلوب به معنای داشتن انبوهی از مخاطبان ثابت و همچنین امیدوار به جذب مخاطبان جدید است
این همان چیزی است که غایت همه مدیران و برنامه­ریزان و تهیه­کنندگان رادیوست

بنابراین شناخت عناصری که موجب هویت یک رادیو می­شوند و درجه اهمیت هر کدام از آنها در فرایند هویت­یابی یک رادیو نیازمند کار علمی و تحقیقی است که نباید از آن غفلت شود
عناصری که موجب هویت سازی و یا هویت­یابی رادیو هستند را می­توان در دو گروه ظاهری یا شکلی و محتوایی یا عمقی تقسیم کرد

عناصر نه­گانه هویت­ساز رادیو عبارتند از:

 

  • نام
  • نوع باند یا نوع فرستنده
  • مکان رادیو
  • آرم و شعار ویژه رادیو
  • شکل و غرم و نحوه پخش برنامه­ها
  • برنامه­های ویژه
  • گویندگان خاص
  • اطلاعات خاص

 

این عناصر نه گانه در دو گروه شکلی و محتوایی نیز قرار می­گیرند که “نام” به طور مشترک در هر دو گروه قرار دارد(خجسته، 1380)

 

 

 

 

گروه شکلی عناصر هویت ساز رادیو گروه محتوایی عناصر هویت ساز رادیو
–        نام

–        باند

–        فرکانس

–        مکان

–        شکل برنامه و نحوه پخش آن

–        گوینده خاص

–        نام

–        آرم و شعار ویژه

–        برنامه­های خاص

–        اطلاعات خاص

 

 

هر یک از این عناصر نه گانه فوق، بخشی از هویت ایستگاه یا شبکه رادیویی را می­سازند، ولی درجه اهمیت آنها یکسان نیست
عناصر شکلی و صوری عموماً از درجه اهمیت کمتری برخوردارند و عناصر محتوایی و عمیقی، دارای درجه اهمیت بیشتری هستند
از میان عناصر فوق، شاید بتوان نوع اطلاعات را به عنوان مهم­ترین عنصر محتوایی معرفی کرد؛ هر چند نمی­توان از درجه اهمیت شکل ارائه برنامه نیز غفلت کرد
رادیویی موفق و محبوب رادیویی است که تمام عناصر نه گانه را در حداکثر ممکن و با ترکیبی مناسب برای خود فراهم نماید

نام خوب و تاثیرگذار با فرستنده­ای در طول موج مناسب و با قدرتی مطلوب می­تواند محمل خوبی باشد برای ارسال و انتقال اطلاعات مفیدی که در شکل و فرم مورد توجه مخاطب تولید شده و گوینده یا مجری توانایی آن را اجرا کرده است

به این ترتیب می­توان به داشتن رادیویی محبوب و موفق یعنی رادیویی با هویت عالی و مطلوب در میان مخاطبان مباهات کرد(همان)

 

 

2-11 ویژگی های رادیو

 

2-11-1 شاخص­ترین ویژگی رادیو

شاخص­ترین توانایی رادیو برای مستقیم صحبت کردن با مخاطب است
رادیو گر چه یک رسانه گروهی است، اما گروه را مخاطب قرار نمی­دهد بلکه با فرد سروکار دارد
به این ترتیب رادیو یک رسانه خودمانی است، رسانه ای که مخاطبان احساس می­کنند طرف صحبت آن هستند، حتی هنگامی که می­دانند هزاران نفر دیگر در همان زمان به آن گوش می­دهند(فلمینگ،1384)

 

2-11-2 تخیل آمیز بودن رادیو

معروف ترین مزایا جاذبه قدرت تخیل رادیو است
از آنجا که رادیو به جای صدا و تصویر تنها صدا می­فرستد، شنونده ناگزیر است اطلاعات دیداری را خود برای خود بسازد
جزئیات، توصیف می­شوند و یا آن که از طریق صدا، خود را مجسم می­کنند ولی این اطلاعات، برای شنونده به تصویر کشیده نشده­اند
او باید آنها را خود به تصویر بکشد و البته احتمال دارد از آنها به عنوان مبنایی برای تصاویر پیشرفته­تر از جزئیاتی که توصیف نمی­شود،  استفاده کند
به علاوه دامنه تخیل عملاً بی پایان است؛ جاذبه تخیلی بودن رادیو مزیتی مسلّم نسبت به فیلم و تلویزیون می بخشد(کرایسل،1381)

ذکر دو مورد نکته دیگر در مورد نقش تخیل ضروری است
اوّل آن که رادیو تنها رسانه­ای نیست که برای تخیل از آن استفاده گسترده می­شود
به همان اندازه، وقتی یک کتاب می­خوانیم، تمامی وجود ما فعال است و مسلماً  خواندن و گوش دادن از این نظر شباهت دارند؛ یعنی در محمدوده­های وسیعی که زبان ایجاد می­کند، هم خواننده و هم شنونده می­توانند تصویری ذهنی از آنچه توصیف می­شود، بسازند
امّا همان طور که تصاویر ادبیات کاملاً متاثر از زبان هستند، تصاویر برگرفته از رادیو نیز از لحن صداها و دیگر پدیده­ها یی که بر وجود دنیای مادی دلالت می­کنند، تاثیر می­پذیرند
این اثرگذاری در کتاب دیده نمی­شود، ولی در تئاتر، فیلم و تلویزیون مشاهده می­شود

در نتیجه تمایز پذیری رادیو از دیگر رسانه­ها بدان دلیل نیست که این رسانه، تمامی تخیلات انسان را درگیر

می­کند، در حالی که دریگر رسانه­ها این کار را انجام می­دهند، بلکه بدین علت است که تخیلات را تا گسترده­ای متفاوت به کار می­گیرد
در ادبیات، همه چیز دیده نمی­شود و به همین نحو چیزی هم شنیده نمی­شود

دومین نکته مهمی که باید در خاطر داشت آن است که تصورات به مطالب تخیلی یا غیر واقعی محدود نمی­شود

زمانی که به رادیو گوش می­کنیم، نه تنها مجبوریم فضای یک نمایشنامه یا داستان را تصور کنیم، بلکه ناگزیریم از قلمروی واقعی خبر، گزارش هواشناسی و رویدادهای جاری نیز برای خود تصویری بسازیم(کرایسل،1381)

نقش تخیل برای شنونده یا خواننده به مراتب حیاتی­تر از بیننده است
زیرا او از طریق تصویر سازی از کلمات و صداهای رادیو یا کلمات کتاب­هاست که رابطه­اش را با فردی شکل می­دهد و این ارتباط با شخصی که به حد زیادی از قبل برای او ساخته و پرداخته شده است، برقرار نمی­شود

امّا این نقش تخیل از تمایز قراردادی بین واقعیت و تخیل فراتر می رود، زیرا در کتاب و رادیو، افراد و اشیا تخیلی هستند، چه آنها در واقع وجود داشته باشند و چه وجود نداشته باشند
در رسانه های دیداری، تمایل کلی به سمت واقعیات است، امّا در کتاب­ها و رادیو تمایلی عمومی به سمت تخیلات وجود دارد

 

2-11-3 همراه بودن رادیو

رادیو در سطح وسیعی به عنوان یک همراه استفاده می­شود و بخش عمده گوش دادن به رادیو زمانی رخ می­دهد که افراد تنها هستند
به عنوان یک همراه، رادیو فوق­العاده بی­توقع است و اغلب مردم ار آن به عنوان پس زمینه ای برای فعالیت­هایی مانند رانندگی استفاده می­کنند و به همین علت اغلب رادیو را رسانه ثانویه می­نامند که تلویحاً به معنی ناقص بودن و فرو دست بودن رادیوست
اما بخشی از قدرت رادیو ناشی از قابل استفاده بودن آن در حین انجام کارهای دیگر است، تا جایی که حتی کاربران رایانه در هنگام کار کردن با رایانه شخصی خود یا گشت زدن در اینترنت، به آن گوش می­دهند(فلمینگ،1384)

 

 

2-11-4 عدم تداوم پیام در رادیو

یکی دیگر از ویژگی های رادیو این است که در آن تصویر یا متنی وجود ندارد، تماس غیر دیداری است و بنابراین پیام دارای تداوم نیست، برخلاف کتاب که بارها می­توانیم آن را مرور کنیم و از ابتدا به انتها برویم، در رادیو امکان چنین کاری وجود ندارد، پس پیام نباید مبهم باشد، چون در این صورت شنونده گیج و مبهوت خواهد شد، در رادیو هیچ جایی برای حشو، زائد و شرح و تفضیل و توصیف زیاده از حد وجود ندارد

 

2-11-5 انعطاف پذیری رادیو

رادیو قدرت تخیل را بر می­انگیزد چون شنونده را وا می­دارد تا برداشت بصری خود را به کار اندازد
همچنین می­تواند مخاطبان وسیعی داشته باشد
یا از راه چخش واحد یا به صورت متوالی و از طریق تکرار پخش، سطح وسیعی از مخاطبان را جذب کند و بالاخره رادیو وسیله­ی سرگرمی است، در حالی که تلویزیون رسانه­ای بصری است که در آن امکان استفاده از شیوه­ی تولیدی خلاق و هم بستگی کامل با سایر وسائل کمک آموزشی بصری وجود دارد(حنیف، 1384)

 

2-11-6 شخصی بودن رادیو

رادیو رسانه­ای شخصی است و در اصل تنها تک به تک است، فردی اجرا می­کند و فردی گوش می­دهد
تقریباً هر کس که به رادیو گوش می­دهد در آن زمان یک شخص منفرد برای خود است
رادیو هر چه به لحاظ فناوری دچار تغییر و تحول شود، در نهایت باز شخص در جایی برایتان موسیقی پخش می­کند و با شما حرف می­زند و در دیگر سو شنوندگانی هستند که به یک نفر گوش می­دهند
این موضوع در آینده تغییر نخواهد­کرد، رادیو به رشد خود ادامه خواهد­داد
رادیو مهمترین و قدرتمندترین رسانه انفرادی در جامعه ماست، رادیو از بین نخواهد رفت(سباستیان،1388)

 

 

2-11-7 وابستگی رادیو به زبان

رادیو به طریق خاصی با اولین وسیله تماس انسان، یعنی زبان محاوره ای ملی، رابطه مستقیم دارد، البته وجود عنصر موسیقی می­تواند مقداری از وابستگی رادیو به زبان را بکاهد، اما این کاستن آنقدر نیست که یک برنامه رادیویی به زبان بیگانه به راحتی قابل شنیدن و تاثیر گذاری باشد
به همین دلیل نیز در استفاده از ماهواره، کمتر کسی به سراغ شبکه های رادیویی خارجی می­رود، در حالی که کانال های دریافتی رادیویی از طریق ماهواره به اندازه کانال های تلویزیونی است و یا کمتر فردی از برنامه سازان رادیو از برنامه­های خارجی الگو برداری می­کند، امری که در تلویزیون به وفور اتفاق می­افتد

 

 

2-11-8 رادیو و ارسال پیام های فرعی

رادیو هم مانند تلویزیون قابلیت ارسال پیام های فرعی را دارد و تلویزیون این قابلیت از طریق تصاویر به نمایش در می آید ولی رادیو این پیام ها را از طریق پس زمینه های صوتی به گوش مخاطب می رساند به طور مثال وقتی در یک متن نمایش وقایع داخل یک کشتی در حال حرکت را به تصویر می کشد پیام فرعی آن دریایی است که حرفی از آن گفته نشده ولی شنونده آن را به تصویر می کشد و یا فضای یک شب که در پس زمینه صدای جیرجیرک ها و صدای پارس سگ به ذهن می رسد(جوادی یگانه، 1383)

 

[1]
Identity

[2]
Bruke, P

[3]
Giddens, A