نمونه پایان نامه : پیشرفت تحصیلی

ت مهار نیروهای بیرونی است، به صورت درونی یا بیرونی برانگیخته نمی‌شوند و اجتناب را اختیار می‌کنند(فورتیر وهمکاران، 1995؛ نقل از سید‌محمدی، 1392).

نظریه فرایند مخالف
نظریه فرایند مخالف می‌کوشد ‌انگیزش‌ را در پس پدیده‌هایی، مانند اعتیاد به مواد مخدر و واکنش‌های فیزیولوژیکی و عاطفی آنها مطرح سازد. در این نظریه اصل بر آن است که بالا رفتن برانگیختگی سرانجام واکنش آرامی را در دستگاه عصبی پدید می‌آورد و برعکس. به این معنا که حالت خوشی و شنگولی آغازین سرانجام به خماری و کسالت می‌انجامد. همچنین وقتی محرکها در آغاز دارای برانگیختگی‌های کم و پایینی باشند بعدا سطح برانگیختگی آنها بالا می‌رود. به‌علاوه، این نظریه حاکی از آن است که هربار دارو مصرف شود فرایند مخالف(افسردگی) تقویت می‌شود، در صورتی که فرایند آغازین (خوشی وشادمانی) گرایش به تضعیف دارد. نظریه فرایند مخالف گویای این واقعیت است که چرا افراد آدمی نسبت به رفتار یا اموری که به ظاهر سود اندکی دارند دارای چنان انگیزه‌های بالایی هستند. در واقع بیشتر فرایند مخالف است، نه واکنش نخستین که به پایداری انگیزه چنان رفتاری ادامه می‌دهد (پارسا، 1389).
نظریه لذت جویی
پدیده لذت جویی افراد را بر می‌انگیزد که از عوامل رنج آور دوری کنند و به آنهایی توجه و علاقه پیدا کنند که شادی بخش باشند. اپیکور نماینده این نظریه چنین می‌پندارد که هر عامل مسرت‌بخش و شادکننده با طبع انسان سازگار است و او را به تکرار و ادامه آن علاقمند می‌سازد. به عقیده مک‌کله‌لند وقتی محرکها با یک موقعیت خوش و مطبوع ارتباط یابند در مرتبه‌های بعد گرایش دارند که همان پیوند تجدید شود(پارسا، 1389).
دیدگاه زمینه‌ای
لرنر(1995) الگویی از عوامل مختلف که با هم تعامل دارند و بر رشد فرد اثر می‌گذارند ارائه داده است. عوامل به گونه‌ای بسیار پیچیده با یکدیگر الگوی تعاملی پویایی را ترسیم می‌کنند که تعیین‌کننده رشد‌شناختی فرد و رفتار او می‌باشند. لرنر این عوامل را شامل ویژگی‌ها و صفات‌ فردی، خانواده، مدرسه، همسالان، محله، جامعه و محیط‌های طبیعی و فرهنگ می‌داند. پس بر اساس دیدگاه زمینه‌ای، انگیزش تحصیلی دانش‌آموز که یک صفت شناختی است و از طریق مجموعه‌ای از عوامل که با هم در تعامل می‌باشند، تعیین و متحول می‌شود. با عنایت به این برداشت به بررسی و تعیین عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی می‌پردازیم. پژوهش‌های مختلفی حاکی از نفوذ و تاثیر روابط خانوادگی در رشد تحصیلی کودکان است. در یک مطالعه طولی در مورد تاثیر عوامل مختلف خانوادگی و آموزش بر روی نتایج تحصیلی گروه‌های مختلف دانش‌آموزی با بررسی متغیرهای جمعیت ‌شناختی و درون‌ داده‌ای آموزشگاهی، آنها به این نتیجه رسیدند که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با مولفه‌هایی‌ در ارتباط هستند. این دیدگاه که از دیدگاه‌های تعاملی در روانشناسی است بر تعامل یچیده بین فرد و محیط زندگی در شکل گیری رفتار تاکید دارد. در این دیدگاه اظهار نظر در مورد رفتار فرد تنها باید احتمالی باشد، این بدان معنی است که اگر بتوانیم چهار عامل عمده در رشد شناختی یعنی موقعیت فیزیکی(برای مثال خانه یا مدرسه) محیط اجتماعی، خصوصیات فردی و زمان را دقیق شناسایی نماییم، با احتمال بیشتری می‌توانیم ویژگی‌های رفتاری فرد را پیش‌بینی کنیم(شهر آرای،1384).
2-1-2-مولفه های مرتبط با انگیزش تحصیلی
باورها
باورها و تصورات دانش‌آموزان نسبت به اهمیت و جایگاه یادگیری، شناخت و آگاهی از توانمندی و مهارت خود در انجام تکالیف و فعالیت‌های مربوط به تحصیل و مدرسه و احساسات و واکنش‌های عاطفی نسبت به این‌گونه فعالیت‌ها می‌توانند به علاقه‌مندی دانش‌آموز به یادگیری و تحصیل کمک کند. از جمله صفات فردی که می‌تواند بر انگیزش‌تحصیلی دانش‌آموز اثر‌گذار باشد نگرش‌ها می‌باشند( کاوسیان و همکاران، 1386). نظام باورها در انسانها از یک سو سبب بهبود رفتار، کسب سلامت، پیشرفت در زمینه‌های مختلف، رضایت و خشنودی در زندگی شده و کیفیت زندگی انسان‌ها را ارتقا می‌دهد. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات و مسایلی که افراد در زندگی با آن‌ها دست به گریبان هستند، ناشی از ناکارآمدی نظام باورهای آنان است و رابطه نزدیکی با باورهای ناکارآمد افراد در مورد خودشان و عدم اطمینان آنها به توانایی‌هایشان دارد(مجیدیان، 1384؛ نقل از نجمی،1387). پنتریج(2000)، با تاکید بر آن که فرآیند‌های خود نظم‌دهی مشتمل بر شناخت، انگیزش و عاطفه و رفتار است، توضیح می‌دهد که در حیطه شناخت، راهبردهای شناختی و فراشناختی اشاره بر نحوه یادگیری و نظارت بر این فرآیند دارند. در حیطه انگیزش و عاطفه، باورهای انگیزشی فرد قرار دارند که مشتمل بر خودکفایی و ارزش تکلیف هستند. افزون بر آن علائق فرد و واکنش‌های عاطفی منفی او به خود و تکلیف و نیز هر گونه راهبردی که امکان دارد در جهت کنترل و هدایت انگیزش و عاطفه باشد، در این حیطه قرار می‌گیرد. حوزه رفتار، مبین تلاش عمومی فرد است که در تکالیف معین به صورت اصرار و پافشاری بر حل تکلیف، کمک طلبی و گزینش رفتار نشان داده می‌شود(صالحی و همکاران، 1391).
نگرش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نگرش، پدیده روانشناختی پیچیده‌ای می‌باشد که عناصر ارزشی و عاطفی در آن پررنگ است. نگرش بنابر نظر فریدمن(1970 به نقل از سید محمدی،1377) نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک تمایل به عمل است و وقتی که شکل می‌گیرد، اصل ثبات شناختی آن اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند و به کندی در معرض تغییر قرار می‌گیرد. از جمله نگرش‌ها در زمینه تحصیلی، نگرش به مدرسه و ادامه به تحصیل است. نگرش به مدرسه در فرایند تحصیل به تدریج شکل می‌گیرد و بر عملکرد تحصیلی به طور کلی تاثیر گذار است. این نگرش می‌تواند مثبت یا منفی باشد، مثلا ممکن است دانش‌آموز، مدرسه را مکان جالب و مناسبی بیابد که برایش خوش‌آیند است و یا این که مدرسه مکانی ملال‌آور و خسته‌کننده است که از آن نفرت دارد. این نوع نگرش کل فرایندهای مدرسه از جمله کلاس درس، معلمان، بچه‌های مدرسه وکلیه فعالیت‌ها و علاقه‌مندی به یادگیری را تحت نفوذ خود دارد. نگرش دانش‌آموزان به ادامه تحصیل نیز از طریق تجارب تحصیلی تشکیل شده و سازمان‌یافته می‌شود و مسئول هدایت تحصیلی او می‌گردد(ثنایی و همکاران،1375).
خودپنداره
خود‌پنداره به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است. در تمدن‌های باستان در این باره نظرات و مطالب گسترده‌ای مطرح شده است. افلا‌طون، ارسطو و اندیشمندان و فلاسفه سایر اعصار و قرون نیز در باره تصور از خویشتن به اظهار نظر پرداخته اند. در متون اخیر روانشناسی نیز بر نقش خود پنداره مثبت در سازگاری و مقابله با استرس از یک سو و اثرات آن در افزایش بهبود کیفیت زندگی از سوی دیگر تاکید کرده‌اند(نجاریان، و همکاران، 1385). خود‌پنداره آموختنی است و این موضوع هم برای فرد هم برای کسانی که مسئول پرورش او در کودکی هستند دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. هیچ فردی با خود‌پنداره به دنیا نمی‌آید بلکه خودپنداره به تدریج ظهور و بروز می‌یابد و در عین حال دارای فرایندی پویا و ساختار‌مند می‌باشد. این فرایند از عوامل متعددی تاثیر می‌ پذیرد که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به رابطه با دیگران اشاره کرد(ایسلر، 2009). خودپنداره تمایلی شناختی است که به مرور زمان در فرد شکل گرفته و متحول می‌شود. مارش (1983 به نقل از مارش 1997) خودپنداره را به تحصیلی و غیر تحصیلی تقسیم کرد که خودپنداره‌تحصیلی دانش‌آموزان متشکل از اعتقادات و باورهای پیچیده و پویایی آنان است که در طول دوره تحصیل بوجود می‌آید و باعث می‌شود تا دانش‌آموز به دیدگاهی پایدار و جامع از توانمندی‌ها و شایستگی‌ها در زمینه فراگیری آموزشگاهی نایل شود و خودپنداره‌ خانوادگی قسمتی از خودپنداره‌تحصیلی است که نشان‌دهنده کیفیت روابط دانش‌آموز با والدین است و مشخص می‌کند که تا چه میزان فرزندان از زندگی در کنار والدین رضایت داشته و از آن لذت می‌برند. در ارتباط با خودپنداره‌تحصیلی کوکلی(2000) نشان داد که این متغیر رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با انگیزش تحصیلی دارد. او همچنین نشان داد، در مقیاس انگیزش درونی نمره بالا دارند. رونالدوز(1988 به نقل از کوکلی 2000) بیان می‌کند دانش آموزانی که از خو‌پنداره مثبت و بالا برخوردارند،انگیزش‌تحصیلی بالا نیز دارند.
هیل(1988)، واتر و همکاران(1976) و هانترز(1984) به نقل از شهرآرای(1384) براین باورند که بر خلاف این اندیشه که نوجوانی یک دوره اختلال و ناآرامی است، اما بیشتر نوجوانان رابطه گرم و صمیمانه‌ای را در طول این دوره از زندگی با والدین خود تجربه می‌کنند و حتی آنها والدین خود را منبع اولیه شناخت و اطلاعات می‌دانند. این گونه روابط مثبت و سازنده به نوبه خود می‌تواند بر فرآیندهای تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی اثر‌گذار باشد و انگیزش‌تحصیلی آنان را بهبود بخشد(کوکلی، 2000 ؛ نقل از شهر آرای، 1384). جکسن با بررسی تاثیر انتقال از محیط‌های به نسبت کوچک دبیرستانی به محیط بزرگتر دانشگاهی بر خودپنداره تحصیلی نشان داد که خود پنداره تحصیلی دختران کاهش معنی‌داری نشان داد، حال آن که در پسران سطح خود‌پنداره تغییری نکرد(رستگار خالد، 1389).
خانواده
خانواده مهم‌ترین پرورشگاه و آموزشگاه فرد است و یکی از نهادهای آموزشی و پرورشی عمده جامعه محسوب می‌شود. بنابر این، بیان هر گونه سخن و اندیشه در باره تربیت فرد به ویژه کودک، نوجوان و جوان، بی‌توجه به نقش حیاطی خانواده، سخن و اندیشه‌ای نادرست قلمداد می‌گردد(به‌پژوه،1386، به نقل از ثنایی و همکاران،1391).
خانواده و ساختار حاکم بر آنها، از آغاز زندگی نقش به سزایی در شکل گیری انگیزه انسان ایفا می‌کند. برای مثال ناتریلو و مکدیل(1994 به نقل از رایان،2001) نشان دادند خانواده‌هایی که انتظارات وآرزوهای بالایی برای فرزندان خود، در نظر می‌گیرند و استانداردهای تحصیلی بالاتری برای آنان تعیین می‌کنند، بر انگیزش و عملکرد تحصیلی آنان تاثیر مثبت و قابل توجهی دارند. اگستروم وهمکاران(1986) نیز نشان دادند، دانش‌آموزانی که انتظارات تحصیلی والدین از خود را پایین ارزیابی کرده‌اند، نتوانسته‌اند دبیرستان را به پایان برسانند. دورن بوش(1991) مشخص می‌کند که همکاری و تشویق والدین در امور تحصیلی فرزندان تاثیر قابل ملاحظه‌ای برانگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی فرزندان دارند. ولدکوسکی و جنیس(1990 به نقل از ویلیام ودسی،1996) بیان می‌کنند که والدین تاثیر آشکار و پایذاری برانگیزش تحصیلی فرزندان باقی می‌گذارند که تا دوره دبیرستان و حتی فراتر از آن باقی می‌ماند. فونتن(1994) شیوه‌های فرزندپروری رابررسی کرد و معین کرد خانواده‌های بسامان و دارای ساختار و سازماندهی مناسب که در آنها پذیرش فرزندان، استقلال‌ آموزی و انتظار موفقیت وجود دارد، انگیزش تحصیلی فرزندان بالا می‌باشد و آنها از موفقیت تحصیلی مطلوبی برخوردارند( کاوسیان و همکاران، 1386).
همسالان
همسالان نیز به راه‌های گوناگون در شکل‌دادن شخصیت، رفتاراجتماعی، ارزش‌ها و نگرش‌های یکدیگر دخالت دارند و باارزشیابی فعالیت‌ها و بازخوردی که به هم می‌دهند، درتعیین رفتار یکدیگر دخالت دارند. در این رابطه بندورا(1995) نشان داد که دوستان و همسالان در تقویت و تضعیف انگیزش و سایر عملکردهای تحصیلی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. آندرمن(1999) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که همراهی و همرنگی دانش‌آموزان با همسالان خود با پیگیری اهداف تحصیلی آنها مرتبط است. ونتزل(1994) هم نشان داد، نوجوانانی که با همسالان ارتباط مناسبی ندارند، احتمال بیشتری دارد که در زمینه تحصیلی و سازگاری در مدرسه دچار مشکل شوند. گزارش شده که دوستان دانش‌آموز می‌توانند بر روی ترک تحصیل ، راه‌یابی به دانشگاه، غیبت از مدرسه، گرفتن نمره پایین، نگرش منفی به تحصیل و انگیزش تاثیر‌گذار باشند(اگستروم وهمکاران1986). ماهان و جانسون (1983) نشان دادند که در صورتی که دوستان دانش‌آموز ترک تحصیل کرده، به ادامه تحصیل در دبیرستان ادامه دهند، احتمال بازگشت دانش‌آموز ترک تحصیل کرده به مدرسه افزایش پیدا می‌کند. نقش معنادار همسالان در پیشرفت فکری دانش‌آموزان موضوعی است که تئوری‌های رشد شناختی پیاژه 1932 و ویگوتسکی 1978 نیز بر آن تاکید دارند(‌یارمحمدیان و همکاران، 1389).
آموزشگاه
همانطور که پیامد‌های اهداف حائز اهمیتند، بررسی پیشایندهای آن نیز ارزشمند است. این امر به خاطر اهمیت پیامدهای اهداف پیشرفت است. نظریه‌پردازان اهداف پیشرفت معتقدند که ساختار هدفی یک محیط، بر انگیزش، درگیری شناختی و پیشرفت اثر گذار هستند( ایمز و آچر،1988؛ نقل از کارشکی و محسنی،ص225).
آموزشگاه نیز مانند خانواده نقش به ‌سزایی در ایجاد و پرورش انگیزش‌ تحصیلی دانش‌آموزان دارد. در این رابطه، ونتزل(1998) نشان داد که چگونگی و کیفیت رابطه معلم و دانش‌آموز و برداشت‌های دانش‌آموز از حمایت معلم به میزان زیادی انگیزش‌ تحصیلی دانش‌آموز را بهبود می‌بخشد. رایان(2001) نیز دریافت دانش‌آموزانی که معلم خود را به عنوان فردی حامی استقلال و خودمختاری خود تلقی می‌کنند که رابطه گرم و دوستانه را با آنان برقرار ساخته است، بیشتر درون‌انگیخته می‌باشند و احساس شایستگی بیشتری می‌کنند و تمایل فراوانی برای انجام تکالیف درسی دارند. رایلد و همکاران(1992 به نقل از دسی ورایان2001) دریافتند، دانش‌آموزان وقتی احساس کنند معلم، تدریس در کلاس را نه به عنوان یک تکلیف و وظیفه، بلکه به عنوان کاری داوطلبانه و با میل و رغبت ‌درونی انجام می‌دهد، احساس خودانگیختگی بیشتری نسبت به انجام تکالیف درسی پیدا می‌کنند. میدگلی و اردن(2001) در پژوهش خود نشان دادند که درک و تصویر دانش‌آموزان از تعاملات حاکم بر کلاس درس آنها که شامل روابط دانش‌آموزان با هم و دانش‌آموزان با معلم آنها می‌شود با چگونگی انگیزش تحصیلی آنان در ارتباط است. با توجه به نتایج این پژوهش‌ها می‌توان گفت که جو کلاس درس و شرایط‌ درونی مدرسه به میزان قابل توجهی می‌تواند برای انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان تعیین‌کننده باشد. دسی و رایان(2000، 2002، 2008 ) بر این باورند که نظریه خود تعیینی می‌تواند جنبه‌های مختلف زندگی انسان را پوشش دهد. این نظریه بر این باور است که حمایت‌های محیطی سبب برآورده شدن نیازهای روانشناختی می‌شود و این نیازها نیز خود تنظیمی انگیزش را تسهیل و تقویت می‌کنند و یکی از پیامد‌های تقویت انگیزش تحصیلی، رضایت و خشنودی از محیط یادگیری می‌باشد(چن و جانگ، 2010؛ نقل از کاوسیان و همکاران، 1391).
عوامل فرهنگی_اجتماعی
عوامل فرهنگی_اجتماعی در انگیزش تحصیلی در خور توجه است. مثلا کراندن(1983) بیان کرد که متغیر تایید و مقبولیت اجتماعی که بازخوردی مثبت برای افراد تحصیل‌کرده است، می‌تواند به طور چشمگیری انگیزش پیشرفت آنها را افزایش دهد. در همین رابطه، رمانتین(1988) نشان داد که تایید و پذیرش اجتماعی به ‌طور قدرتمندی می‌تواند موجب ادامه تحصیل دانش‌آموز شود. بارور(1976) بیان می‌کند که تصور داشتن شغلی در آینده بواسطه تحصیل که ارزش و مقبولیت اجتماعی داشته باشد، عزت نفس دانش‌آموزان را افزایش داده و به ایجاد انگیزه و احساس ایمنی و شکل‌گیری هویت با ثبات در آنها کمک می کند. در مقابل در صورتی که جامعه نتواند فرصت‌های شغلی مناسب برای افراد تحصیل ‌کرده فراهم کند در آنها تردید و سرخوردگی ایجاد شده، در نتیجه باعث کاهش عزت نفس و بی‌انگیزگی می‌شود. عامل امید به آینده یکی از تعیین‌کننده‌های موثر در تعیین انگیزش پیشرفت تحصیلی است و مبین آن است که پاداش‌های اجتماعی از عوامل پر نفوذ و تاثیرگذار در میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی است. عوامل فرهنگی و موقعیتی در فعالیت‌های شناختی و در انگیزش نقش برتر و پایه‌ای را ایفا می‌کنند و می‌باید شناخت و انگیزش را نخست از بیرون و نه از درون و به عنوان فرآیند‌های درون –فردی، مورد بررسی قرار داد‌. تاثیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *