پایان نامه ارشد با موضوع : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

  

در این دوران نویسندگان به شیوه قدما و با تقلید از آن ها در بدیع ، عروض و قافیه کتابهای زیادی نوشته اند مانند ملاحسین واعظ کاشفی کتاب بدایع الافکار فی صنایع الاشعار را در قرن نهم در علم بدیع و قافیه تألیف و صناعات زیادی را جمع آوری کرده و از کتب قبل مثل حدائق السحر ، المعجم ، حقایق الحدائق و … بهره زیاد برده و با استعمال زیاد لغت عربی از سبک ساده در تعریف صناعات عدول کرده می باشد هم چنین میرعطاء2-4-6)بلاغت در قرن سیزدهم

«در این دوره رکود علوم ادبی محسوس می باشد بعضی نویسندگان صناعات بدیعی کتب قبل را جمع آوری کردند که در واقع کار آن ها نوعی تقلید صرف بود ، در این زمان این آثار قابل ذکر می باشد یکی کتاب مدارج البلاغه رضا قلی خان هدایت که در بعضی صناعات عین متن حدائق السحر را آورده هر چند که هدفش مقابله با آن بوده می باشد و دیگر کتاب ابدع البدایع از شمس العلماء گرکانی می باشد که نویسنده با بهره گیری از کتب معروف فارسی و عربی مثل حدائق ، المعجم ، مفتاح العلوم ، تلخیص و مطول آن را نوشته و بعضی استدارکات او در آثار قبل پیدا نمود می گردد که بیشتر نام آنها را تغییر داده می باشد ، و نیز کتاب دره نجفی که در سال 1290 هـ.ش در یک هفته به طور اختصار در عروض و قافیه و بدیع به تقلید از نویسندگان قبل نوشته گردید ، در این دوره هیچ چیز بکر و تازه در علوم بلاغی پیدا نمود نمی گردد. (همان/34)

2-4-7)بلاغت در قرن چهاردهم

بلاغت در این دوره در ادب فارسی در دو نیم قرن قابل نقد و مطالعه می باشد که در نیم قرن اول به غیر از فنون بلاغت استاد همایی تقریباً چیز تازه ای دید نمی گردد اما در نیمه دوم به صورت ها و اشکال مختلف ظاهر شده می باشد که به هر دو مورد اشاره می گردد :

در نیم قرن اول نویسندگان به مطالب کتاب های قبل توجه داشتنه اند که تعدادی بدون هیچ گونه نظری همان مطلب را عیناً اظهار کرده اند و گروهی نسبت به بعضی مطالب اظهار نظر کرده و صناعات را به شکل تقریباً موضوعی مطالعه کرده اند. (همان/34)

در این دوره استاد همایی کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی را در دو مجلد تألیف کرده اند که که تقریباً بیشتر صناعات را از لحاظ موضوعی کنار هم قرار داده و نسبت به تعداد محدودی اظهار نظر کرده که طرح مطالعه صناعات به این شکل در نوع خود تازگی داشت.

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)