پایان نامه ارشد با موضوع : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر قطعیت داده ها با در نظر داشتن داشتن فرضیه و فرضیه آزمایی از نوع تحقیقات قطعی به شمار می رود و کوشش دارد تا به یک مسئله واقعی که در اقدام هست طی یک فرآیند پژوهش پاسخ دهد. برای سنجش توجه مصرف کنندگان محصولات شرکت لبنی صالح از پرسشنامه استاندارد بهره گیری شده که یکی از رایج‌ترین ابزارهای پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش می باشد، که می‌توان علاقه و اجتماعی سازمان مفهوم گسترده‌ای می باشد و سازمان را نیز در برمی گیرد، از این رو بازاریاب می‌بایست در تعیین ترکیب آمیخته بازاریابی علاوه بر رفاه عمومی، مسایل زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه؛ به عامل بالقوه سود نیز توجه نماید تا بقای سازمان را نیز تضمین نماید. (کاتلروهمکاران،2008،ص581).

 

 

1-10-2- بازاریابی سبز:

سازمان‌ها به هنگام طراحی محصولات علاوه بر مدنظر قرار دادن معیارهای سبز مورد نظر مصرف کنندگان، می‌بایست به تأثیر‌ها و اثرات متفاوتی که این محصولات در بازارهای مختلف ایفا خواهند نمود نیز، توجه نمایند. در بعضی بازارها مانند محصولات پاک کننده و محصولات کاغذی میزان تغییرات که در پاسخ به چالش‌های زیست محیطی صورت می‌گیرد بسیار گسترده می باشد، اما در بعضی بازارهای دیگر مانند خدمات مالی و کامپیوتر، تغییر تا حدی محدودتر می باشد. اندازه گیری و درک عملکرد نسبی محصولات از لحاظ زیست محیطی نیز اهمیت دارد، زیرا در بازاریابی ممکن می باشد عملکرد خوب یک محصول در بازاری خاص منجر به کسب مزیت رقابتی نشود، اما  

 

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان