پایان نامه ارشد در مورد : برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 روزمره) روشی قابل اطمینان برای بدست آوردن و  بهبود دادن ( تقریبی ) دانش اخلاقی بدست می دهد»[1].

          واقع گرائی اخلاقی دیوید برینک از دو قضیه تشکیل شده می باشد:« الف: خصوصیات یا حقایق اخلاقی صرفاً  از حقایق علمی و اجتماعی و طبیعی تشکیل شده اند و یا بطور عِلّی توسط آنها درک میشوند  اما با آنها یکسان نیستند.»[2]

        برینک می گوید: « بعضی ترتیبات و چینشهای  خصوصیات طبیعی  خصوصیات اخلاقی را می سازند و یا تحقق می بخشند. ب – خصوصیات اخلاقی خصوصیات کارکردی هستند….وآنچه برای خصوصیات اخلاقی ضروری می باشد ، وظیفه علّی می باشد که آنها در  فعالیتهای خاص دستگاه انسانی برعهده دارند.»[3]

          برینک بر این باور می باشد واقع گرائی  اخلاقی مدعی می باشد واقعیتها و گزاره های اخلاقی  فلسفه ساخت تا ابهام بطور کامل از زبان رفع گردد. حال مور می خواست همین کار را در باب مفاهیم اخلاقی انجام دهد پس به تدقیق و تأمل در باب مفاهیم اخلاقی پرداخت. وی می گوید ابهام در زبان طبیعی باعث شده می باشد که سخنانی در فلسفه اخلاق گفته گردد که توجیه فلسفی ندارند.پس آغاز بایستی تفاوت میان کاربرد های مفاهیم اخلاقی مثل خوبی را در سیاقهای مختلف اخلاقی و غیر اخلاقی فهمید و اینکه آیا خوبی قابل تحلیل به سایر مفاهیم هست یا خیر. در حقیقت مور فیلسوفان قبل از خود را در باب نحوه بکار بستن مفهوم خوبی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم اخلاقی نقد میکند. وی مدعی می باشد که آنان مرتکب این مغالطه شده اند که خواسته اند  مفهوم خوبی را که از نظر وی  غیر طبیعی می باشد بر حسب یک مفهوم  طبیعی تعریف کنند.  « این

  • Richard N.Boyd, “How to be a Moral Realist.” , in Essays on Moral Realism.Ed: G.Sayre-McCord.Ithaca, p.182.
  • David Brink, Moral Realism and the Foundations of Ethics,P156.
  • David Brink, “Moral Realism and the Skeptical Arguments from Disagreement and Queerness” Australasian Journal of Philosophy, 6 ,p 121.

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت