پایان نامه ارشد در مورد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

معنوی تقسیم می‌گردد. عملاً لفظی‌ها را (که 99 درصد آن‌ها تک کلمه‌ای می باشد) اشاره و معنایی‌ها را الهام به حساب آورده‌ایم… حاصل آنکه اشاره و الهام، با هم فرق چندانی ندارند، و زیر مجموعه‌ی اقتباس‌اند، البته اقتباس‌های جزئی، یا تلمیحی و تقریبی و کمرنگ‌ترند.» (خرمشاهی و مختاری، 1382: 14-13)

در فصل گذشته گفتیم که ژرار ژنت در نظریه‌ی بینامتنیت، نقل قول‌ها، باز گفت‌ها از متن دیگر، سرقت ادبی، اشارات کنایه آمیز، نقل به معنا را بینامتنیت می‌داند و بینامتنیت را به سه دسته‌ی بینامتنیت صریح، بینامتنیت غیر صریح و پنهان شده و بینامتنیت ضمنی تقسیم می‌کند.

براساس تعاریف ذکر گردیده در باب موارد فوق، می‌توان به این نتیجه دست پیدا نمود که نقل قول‌ها و بازگفت‌ها از متنی دیگر بینامتنیت صریح؛ سرقت ادبی، بینامتنیت غیرصریح و پنهان شده؛ اشارات کنایه آمیز و نقل به معنا، بینامتنیت ضمنی محسوب می‌شوند و بایستی توجه نمود که نشو و نمای متن‌ها در یکدیگر بیشتر حاکی از حرکت دنباله‌ای جابه جایی‌ها، تداخل‌ها و ترکیبات متنوع می باشد.


 

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت