پایان نامه با عنوان : بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 در میان صورتگرایان نیز «شکلوفسکی»[1] به روابط بین متون اشاره دارد و معتقد می باشد که یک اثر هنری، زمانی بهتر درک و فهمیده می­گردد که با سایر آثار قابل فهم باشد. وی «باختین» را نخستین کسی می­داند که نظریه­ای را درمورد­ی چند­آوایی مطرح نمود (عزام، 2005م: 12).

بخشی از داستان یا مثل را ذکر می­کند بدون اینکه به منبع متن غایب در متن خود اشاره­ای داشته باشد (ر.ک: هاشمی، 1379ش: 364). در واقع تلمیح روابط بین متون را به شکلی آشکار و روشن بازگو می­کند. اگر بخواهیم دقیق­تر به آن بنگریم، بایستی آن­را در حوزه­ی نفی جزئی یا اجترار قرار دهیم، برای اینکه مؤلّف بخشی از متن غایب را در متن خود آورده و ادامه­ی آن را اظهار می­کند.

تضمین[2] : در لغت، گنجاندن و در علم بدیع، عبارت از آن می باشد که شاعر آیه­ای، حدیثی یا شعری از شاعران را در شعر خود بیاورد؛ به عبارت دیگر، وی به قصد تأکید مقصود شاعر یا گوینده­ای دیگر، کلام او را در ضمن سخن خویش بیاورد (ابن اثیر، 1959م: 232). و برای آنکه حق گوینده­ی نخست ضایع نگردد، تضمین­کننده بایستی با نشانه­هایی که در متن خود به جای می­گذارد، مخاطب را از متن غایب آگاه سازد، مگر آنکه موضوع تضمین سخنی معروف باشد، در حالی که بعضی ذکر نام شاعر را در صورت عدم شهرت شعر تضمین شده، لازم دانسته­اند. در واقع مؤلّف در این نوع متن کوشش می­کند تا ذهن مخاطب را از متن حاضر به متن غایب سوق دهد؛ پس نوعی از روابط بینامتنی آشکار را برای ما اظهار می­کند و از نوع نفی جزئی یا اجترار به شمار می­رود.

اقتباس[3]: در لغت به معنای جست­وجوی شراره و پاره­ی آتش می باشد، برای روشنی و گرمابخشی و در اصطلاح، عبارت می باشد از این که: شاعر یا نویسنده در ضمن کلام و شعر خویش آیه و یا حدیثی بیاورد و به گونه­ای نشان دهد که مأخذ گفتارش کجاست (شهاب الدین، 1980م: 323).

اقتباس در حقیقت استعمال یک معنای پخته و کامل می باشد، در واقع قرآن کریم و احادیث نبوی حکم متن غایب را دارند که مؤلف به آن­ها در متن حاضر اشاره می­کند.

[1] . ویکتور شکلوفسکی (viktor chocolofsi) متولد (1893م) یکی از چهره­های شاخص مکتب فرمالیسم روسی می باشد. شکلوفسکی می­خواست به این پرسش پاسخ دهد که، چه چیز باعث شاعرانه بودن شعر می­گردد؟ نظریه­ی مهم شکلوفسکی نظریه­ی آشنایی زدایی می باشد که در اصل و اساس ساختارگرا می باشد، وی منتقد و یکی از چهره­های شاخص مکتب فرمالیسم روسی می باشد. وی در 6 دسامبر (1984م) در مسکو از دنیا رفت(www.fa.wikipedia.org).

  1. 1. Borrowing
  2. Quotati

 

 

بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)