پایان نامه با موضوع : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد متصل به قطعات دیگر در فضای گسترده‌تر فرهنگ که ارزش خاص آن، نتیجه‌ی ارزش کل مجموعه می باشد.» (همان: 228) پس در کل تاریخ ادبیات، نه تنها به ادبیات فارسی بلکه به ادبیات ملل بایستی به صورت یک کل و یک مجموعه نگاه نمود که هر غیر از این مجموعه بر دیگر اجزای مجموعه تأثیر می‌گذارد.

در مقدمه کتاب «بینامتنیت» اثر گراهام آلن[1]  آمده می باشد: «آثار ادبی براساس نظام‌ها، رمزگان، و سنت‌های ایجاد شده توسط آثار ادبی پیشین بنا می‌شوند.» (آلن، 1392: 11)

نویسندگان ادبی پیرنگ، ویژگی‌های گونه‌ای، ابعاد شخصیت‌پردازی، صور ذهنی، شیوه‌های روایتی و حتی عبارات و جملاتی را از متون متقدم و از سنت‌های ادبی خویش می‌گیرند. (آلن، 2000: 11) پس مطالعه تأثیر و تأثر آثار بر یکدیگر از مهمترین اهداف پژوهشگران بینامتنیت می باشد. عنصر بینامتنیت خود را در اظهار نشان می‌دهد. وقتی که نویسنده‌ای در جریان زبانی قرار می‌گیرد و متنی را ارائه می‌دهد، خواه ناخواه وامدار متون گذشته می باشد که  گاه این وامداری به گونه‌ای می باشد که می‌تواند او را ادامه دهنده‌ی یک سنت خاص گذشته نشان دهند که با نوآوری‌هایی همراه می باشد و  ابداع و نوآوری نیز به همین شکل صورت می‌گیرد.

از آنجاکه متون ادبی براساس یک سنت معنایی، معرفتی، هنری و زبانی شکل می‌گیرند خودآگاه یا ناخودآگاه به عنوان یک بینامتنیت اقدام می‌کند. در مطالعه متون بایستی دید که نویسنده یا شاعر ادامه کدام سنت ادبی- معرفتی می باشد و او آن سنت خاص را چگونه اظهار می‌کند، همین جاست که بحث بینامتنیت به عنوان یک نظریه متن شناختی، به مقصود درک و دریافت بهتر متن، مطرح می‌گردد.

 

 

2-4 بینامتنیت[2]

2-4-1 پیشینه‌ی بینامتنیت

برخی واقعیت‌ها همواره پیش روی بشر قرار دارند، اما گاهی توجه جدی کسی را به خود جلب نمی‌کنند و کشف نمی‌شوند ویا دیر کشف می‌شوند، بینامتنیت نیز چنین می باشد.

[1] Graham Allen

[2] Intertextuality

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت