پایان نامه در رابطه با : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 -4-2)بلاغت در قرن پنجم و ششم

علم بلاغت در ادب فارسی از اوایل قرن پنجم هجری رونق پیدا نمود و بر اساس بلاغت عربی رشد و کمال پیدا نمود و نویسندگان در این روزگار آثار خود را به شیوه کتب عربی می نوشتند.

نویسندگان و شاعران ایرانی در این زمان صاحب آثاری بوده اند که بعضی از آنها به مرور زمان از میان رفته و تعدادی از گزند روزگار مصون مانده می باشد.

ابوالحسن بهرامی سرخسی از شاعران بزرگ عصر اول غزنوی که در اوایل قرن پنجم فوت کرده صاحب دو کتاب «غایه العروضین» و «کنزالقافیه» بوده که امروزه اثری از آن ها نیست و نظامی عروضی در کتاب چهار مقاله به آن ها اشاره کرده می باشد : «هر که را طبع در نظم شعر راسخ گردید و سخنش هموار گشت روی به علم شعر آرد و عروض بخواند و گرد تصانیف استاد ابوالحسن السرخسی البهرامی گردد زیرا غایه العروضین و کنزالقافیه و نقد معانی و نقد الفاظ و سرقات و تراجم و انواع این علوم بخواند بر بدیعیاتی در ادب فارسی قوامی مطرزی گنجوی بود که قصیده رائیه خود را با نام «بدایع الاسحار فی فی صنایع الاشعار» در 85 بیت ساخت.

2-4-3)بلاغت در قرن هفتم و هشتم

دانش بلاغت در این زمان با رشد و تعالی حیات خود را ادامه داد و دانشمندان ایرانی به تألیف آثاری در شاخه های مختلف این علم دست زدند ، در قرن هفتم مهمترین اثر بلاغی فارسی ، با نام «المعجم فی معاییر اشعار العجم» با قلم شیوا و جادویی شمس قیس رازی در نهایت تبحر و استادی در عروض ، قافیه ، صناعات ادبی و نقدالشعر تألیف گردید که هنوز به عنوان یک اثر برجسته ادبی مطرح می باشد.

در همین قرن خواجه نصیرالدین طوسی کتاب «معیار الاشعار» را در عروض و قافیه و در خارج از کشور حسین محمد شاه کتاب «کنزالفوائد» را در علوم بلاغی نگاشت.

در قرن هشتم نیز آثار زیادی مانند «معیار جمالی»شمس فخری اصفهانی در عروض ، قافیه ، بدیع و لغات فارسی ، «حقایق الحدائق» شرف الدین حسین بن محمد رامی تبریزی ، «دقایق الشعر» علی بن محمد معروف به تاج الحلاوی در علم بدیع و «الکافیه» محمودبن عمر نجاتی نیشابوری در عروض و قافیه تألیف گردید.

بدیعیات در این زمان به اوج و کمال خود رسید و افرادی مثل سید ذوالفقار شروانی ، شرف الدین فضل ا… قزوینی ، شمس فخری اصفهانی و سلمان ساوجی در ادب فارسی قصاید بدیعیه سرودند. (همان/31)

3-4-4)بلاغت در قرن نهم و دهم

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)