پایان نامه در رابطه با : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

مجموعه آثار مکتوبی که بازتاب‌های عاطفی زیرا غم و شادی و مانند آن‌ها را اظهار می‌کند و به شیوه‌ای هنری در قالب شعر، داستان، نمایش‌نامه و… ارائه می‌گردد، ادبیات خوانده می‌گردد (انوری، 1382: ج1، 105)

«ادبیات چگونگی تعبیر و بیان احساسات و افکار و عواطف به وسیله‌ی کلمات در اشکال و صورت‌های مختلف یا مجموعه‌ی تظاهرات هنریِ هر قوم در قالب کلام می باشد.» (حجازی، 1382: 16-15) در این تعریف از ادبیات، به نظر می‌رسد که بیان احساسات، افکار و عواطف در زبان ادبی بیشتر از شکل و صورت مورد توجه قرار گرفته می باشد.

ادبیات زبانی می باشد که پرورده شده، سرشت زیبایی شناختی یافته و شورانگیز می باشد. در کتاب «درمورد‌ی‌ ادبیات و نقد ادبی» آمده می باشد: «ادبیات مجموعه آثار مکتوب یک ملت یا مملکت یا یک دوره یا یک زبان می باشد» (فرشیدورد، 1363: ج2، 803) و «ادبیات بخشی از زبان می باشد که در آدمی موجب انفعال می‌گردد.» (همان: 804)

که در این تعریف و تعبیر، آغاز آثار ادبی مکتوب در میان ملل مد‌ّنظر قرار گرفته می باشد و با افزودن بخش دوم جنبه احساسی و عاطفی بودن ادبیات نیز اظهار می‌گردد.

«ادب یا ادبیات، عبارت می باشد از آن‌گونه سخنانی که از حدّ سخنان عادی، برتر و والاتر بوده می باشد و مردم، آن سخنان را در میان خود، ضبط و نقل کرده‌اند و از خواندن و شنیدن آن‌ها دگرگون گشته و احساس غم، شادی یا لذّت کرده‌اند.» (زرین کوب، 1374: 25)

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

به نظر می‌رسد تعریف ادبیات از دیدگاه دکتر زرین کوب در میان تعاریف ذکر گردیده تعریف کامل‌تری می باشد و ویژگی‌های بیشتری از ادبیات را شامل می‌گردد.

از نظر ژرار ژنت[1]، «بشر‌ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام‌ها‌، عواطف و اندیشه‌های خویش بهره جسته‌اند و از ادبیات که زبانِ برتر می باشد، به عنوان ابزاری در انتقال بهتر و مؤثرترِ اندیشهِ خود بهره گیری کرده‌اند.» (ژنت،1392: 21-22). وجه فرق این تعریف

[1] Gerard Genette

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.