پایان نامه در مورد : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 آنکه پیغمبر باشد ،صاحب کتاب بود ،کتابی زندگی بخش و احیاگر که شش قرن می باشد همچنان از آن نسیم حیات می وزد .(خرمشاهی ،1373:ص1)

«حافظ ،فشرده کل تاریخ ایران را در این مجموعه نسبتاً کم حجم ،جای داده ،که یکی از عجایب می باشد ».(اسلامی ندوشن ،1390:ص183)

«شعرهایی که واقعاً از حافظ می باشد و می گردد ثابت نمود که از اوست ،بر ایام عمر حافظ تقسیم کرده اند –یک وقتی آقای محیط طباطبائی این را اظهار می نمود –شاید در ماه یک غزل گفته باشد .او غیر از شاعرهای دیگری مثل نظامی یا فردوسی و حتی مولوی می باشد ،اینها به شاعر بودن در زمان خودشان شناخته می شده اند .البته شعر حافظ با همه کمی ،در همان زمان خودش شهرت پیدا کرده و نه تنها از دروازه های شیراز بیرون رفته بلکه از دروازه های ایران بیرون رفته می باشد ،اما به هر حال شعر زیاد نگفته و در زمان خودش هم به نام یک شاعر معروف نبوده ،همچنان که در زمان خودش به عنوان یک درویش و یک صوفی حرفه ای هم معروف نبوده می باشد.

متصوفه مردم پنهانی نبوده اند ،سلسله ها و رشته ها داشته اند ،استادها یشان همه مشخص بوده ،این شیخش آن بوده ،آن شیخش آن دیگری بوده ،که سلسله های صوفیه را نوشته اند .

به علاوه اینها اغلب در لباس و در«زّی»با دیگران تفاوت داشته اند ،کلاهشان کلاه مخصوصی بوده ،و در عصرهای اخیر کشکول و تبرزین و این جور چیزها بوده ،سر نمی تراشیده اند ،به قول خود حافظ «نه هر که سر بتراشد قلندری داند».

ظاهراً حافظ حتی زّی تصوف هم نداشته ؛اگر چه گاهی در تعبیرات خودش مثلاً می گوید :«حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو »اما اینها دلیل نمی گردد که واقعاً حافظ عملاً هم خرقه پشمینه می پوشیده می باشد .

بیتش ساز یک معنی یا مضمون مستقل و متفاوت با ابیات دیگر را میزند یعنی در غزل حافظ ،غالباً هر بیت استقلال معنایی و انقطاع از ابیات دیگر دارد .(خرمشاهی ،1373:ص 115)

«اگر بخواهیم شمس الدین محمد حافظ را به استناد جمله «ان آثار ناتدل لنا»از روی آثار و غزلیات او بشناسیم بایستی به چند نکته مهم و اساسی توجه کنیم :

شک و تردید در اصالت غزل ،تغییر و تبدیل کلمات ،تفسیر و معانی مختلفی که برای اشعار خواجه قائل شده اند ،اختلاف آراء و عقاید محققین و حافظ شناسان در هر سه مورد .

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)