پایان نامه در مورد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-مقصود از ارتباط بینامتنیت مثنوی با قرآن ارجاعاتی می باشد که مولوی به طور صریح، غیرصریح و یاضمنی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در متن مثنوی به قرآن کریم می‌دهد.

2-مولوی به عنوان یک عارف دیندار از قرآن بسیار تأثیر پذیرفته می باشد و قرآن در اشکال مختلفی

در اثرش رخ نمایانده می باشد و او از انواع روابط و ارجاعات، الهام‌پذیری مولوی از مفردات و عبارات قرآن، داستان‌ها و شخصیت‌های قرآنی و دیگر مظاهر بینامتنیت در هرسه دفتر مثنوی بسیار بهره برده می باشد.

  • پیشینه‌ی پژوهش

تاکنون پژوهش‌های بسیاری در زمینه‌ی مولوی و آثار او به ویژه مثنوی صورت گرفته می باشد و نیز مطالعات فراوانی در باب تأثیر از قرآن و بینامتنی در ادبیات فارسی نگاشته شده می باشد. امّا مطالعه بینامتنیت قرآن و سه دفتر اول مثنوی براساس دیدگاه ژرار ژنت، پژوهشی می باشد نو و بی سابقه، غیر از پایان نامه‌ای که آقای مسعود باوانپوری در دانشگاه کردستان کار نوشته‌اند که به مطالعه بینامتنی قرآنی در دفتر دوم مثنوی می‌پردازند که آن هم فقط لفظ بینامتنی در آن به کار رفته و بیشتر به ذکر تلمیحات قرآنی پرداخته شده می باشد.

 

  • محدوده‌ی پژوهش

محدوده‌ی این پژوهش، مطالعه بازتاب و تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم قرآن بر سه دفتر اول مثنوی معنوی در چهارچوب نظریه ژنت می باشد که بینامتنیت صریح، غیرصریح و ضمنی را شامل می‌گردد. البته لازم به ذکر می باشد که ما در بهره گیری از دیدگاه بینامتنیت ژنت گاهی نکاتی را خود به آن افزودیم.

 

  • روش پژوهش
 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت