پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

 مغالطه عبارت می باشد از این که خوبی معنایی ندارد به غیر از مفهومی  بسیط یا مرکب که می تواند بر حسب صفات طبیعی تعریف گردد.»[1] 

          البته انتقاد مور فقط به طبیعت گرایان یعنی سود گرایان نیست ،کسانی که کوشش می کنند خوبی را بر حسب لذت و خوشی و کمال و … تعریف کنند ، بلکه حتی به کسانی که نقد دارد که خواسته اند از منظر کلامی  خوب را  مثلاً  بر حسب اراده خداوند تعریف کنند. پس مور هم به کسانی که خواسته اند تبیین خیلی زمینی از خوبی دهند و هم کسانی که خواسته اند تبیین کاملاً غیر زمینی بدست دهند نقد دارد.مور معتقد می باشد خوبی تعریف پذیر نیست و در واقع غیر قابل

 تحویل به بسایط تصوریه و تصدیقیه می باشد ونمی گردد خوب را بر حسب سایر مفاهیم تعریف نمود.                             « به نظر من همانطور که «زرد» مفهومی بسیط می باشد «خوب » هم مفهومی بسیط  می باشد و همانطوری که  شما به کسی که «زرد» را نمی شناسد نمی توانید به هیچ           پس برهان سؤال گشوده یعنی سؤال از اینکه مفهومی را که خوبی بر حسب آن  تعریف شده می باشد آیاخود آن مفهوم خوب می باشد یا نه  سؤال گشوده ای می باشد و هر مفهوم دیگری مثل سعادت، خوشی، کمال و … را  بگذارید سؤال از خوبی آنها معنا دار خواهد بود و زیرا این سؤال ها معنا دار می باشد پس ارتباط این همانی وجود ندارد و تعریفی صورت نگرفته می باشد.

          البته چند نقد به مور وارد شده می باشد مثل اینکه صورت بندی  مسئله غلط می باشد  زیرا فیلسوفان در مقام تعریف کردن خوبی نبودند بلکه نهایتاً می خواستند تعیین مراد کنند و بگویند خوبی را بر حسب لذت هم می توان تعیین مراد نمود. اما نکته مهم تر از استدلال مور در نقد طبیعت گرائی ،چه کسی آن را بپذیرد یا نپذیرد ، دقت نظرها و تاملاتش در درمورد مفاهیم اخلاقی می باشد که مور را به عنوان بنیان گزار فلسفه اخلاق تحلیلی قرار میدهد.

            6 –  ناواقع گرایی اخلاقی

  • George Edward Moore , Principia Ethica,p.73.
 

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت