همه چیز برای برگزاری یک مراسم عروسی عالی

معیارهای یک تالار عروسی مناسب برای مراسم عروسی امکانات تالار پذیرایی 1-نورپردازی مناسب و زیبا2-داشتن پارکینگ…

ویژگی­های روابط انسانی مطلوب در مدرسه

  درک نیازها و استعدادها. درک تفاوت­های فردی. شناخت و احترام به شخصیت دیگران. توان برقراری…

ملاک­ های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی براساس DSM-IV-TR

الف-ترس آشکار و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که شخص در معرض دید…

پنج بعد رفتارشناسی شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(1990):

1-نوع دوستی: رفتاری اختیاری که اثر یاری دهنده به شخص دیگری که با وظیفه یا مسئله…

کیفیت زندگی کاری چگونه تعریف می شود؟

کیفیت را می توان انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم در کلیه طبقات یک…

اطلاعاتی پیرامون افسردگی

اﻓﺴﺮدﮔﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮنا ﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ از دﺳﺖدادن ﻋﻼﻗﻪ…

تعاریف طلاق از دیدگاه روانشناسی

تعاریف طلاق: «طلاق» اسم برای تطلیق است یعنی از بین بردن قید. در کتب لغت، برای…

مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش

 فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار براستقرار مدیریت دانش می باشد.فرایندهای مدیریت…

ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف

  اسپرتیزر (1992) چهار بعد یا عامل شناختی را برای توانمندسازی شناسایی کرده است(به نقل از…

  مفهوم شناسی مهارت های اجتماعی

    در متون روانشناسی، مفهوم مهارت های اجتماعی به صورتهای مختلف تعریف شده است. برای…

تحقیقات داخلی و خارجی متغیرهای فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و اشتیاق شغلی

توکیوناگا (2012) در یک پژوهش نقش حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان و فرصت…

انچه باد در حین کاشی کاری و نظارت بر کار بدانید

روش اجرا کاشی کاری روش دوغابی: این روش در محلی استفاده میگردد که سطح پشت کاشی…