همه چیز برای برگزاری یک مراسم عروسی عالی

میهمان
سپتامبر 29, 2018 0 Comment

معیارهای یک تالار عروسی مناسب برای مراسم عروسی امکانات تالار پذیرایی 1-نورپردازی مناسب و زیبا2-داشتن پارکینگ عمومی3-داشتن جایگاه زیبا برای عروس و داماد4-سرویس دهی منظم و دقیق5-داشتن اتاق پرو لباس […]

ویژگی­های روابط انسانی مطلوب در مدرسه

میهمان
سپتامبر 24, 2018 0 Comment

  درک نیازها و استعدادها. درک تفاوت­های فردی. شناخت و احترام به شخصیت دیگران. توان برقراری ارتباط. گوش دادن. بیان عواطف و احساسات. تأمین بهداشت روانی (میرکمالی،1379).

ملاک­ های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی براساس DSM-IV-TR

میهمان
0 Comment

الف-ترس آشکار و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که شخص در معرض دید اشخاص ناآشنا یا احتمالاً در معرض توجه دیگران قرار می­گیرد. فرد از این واهمه […]

پنج بعد رفتارشناسی شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(1990):

میهمان
سپتامبر 22, 2018 0 Comment

1-نوع دوستی: رفتاری اختیاری که اثر یاری دهنده به شخص دیگری که با وظیفه یا مسئله مرتبط با سازمان است. 2-وجدان (وظیفه شناسی): رفتارهای اختیاری  روی بخشی از کارکنان که […]

کیفیت زندگی کاری چگونه تعریف می شود؟

میهمان
0 Comment

کیفیت را می توان انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم در کلیه طبقات یک سازمان تعریف کرد. یعنی برآوردن و یا تامین خواسته های سیستم طبق استاندارد. سطوح […]

اطلاعاتی پیرامون افسردگی

میهمان
0 Comment

اﻓﺴﺮدﮔﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮنا ﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ از دﺳﺖدادن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻟﺬتﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﺧﻮاب و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ […]

تعاریف طلاق از دیدگاه روانشناسی

میهمان
0 Comment

تعاریف طلاق: «طلاق» اسم برای تطلیق است یعنی از بین بردن قید. در کتب لغت، برای واژه طلاق معنای گوناگونی گفته شده است مانند رهایی، آزادکردن، ترک کردن (گواهی، 1373).در […]

مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش

میهمان
0 Comment

 فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار براستقرار مدیریت دانش می باشد.فرایندهای مدیریت دانش به طور عمده برفناوری اطلاعات مبتنی است که در واقع تسهیل کننده ی […]

ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف

میهمان
0 Comment

  اسپرتیزر (1992) چهار بعد یا عامل شناختی را برای توانمندسازی شناسایی کرده است(به نقل از نوه ابراهیم ،1386). براساس پژوهش ، میشرا (1992) یک بعد دیگر به آن افزوده […]

  مفهوم شناسی مهارت های اجتماعی

میهمان
0 Comment

    در متون روانشناسی، مفهوم مهارت های اجتماعی به صورتهای مختلف تعریف شده است. برای مثال هالینگر[4](1987) مهارت های اجتماعی را عبارت از مهارت هایی می داند که برای […]