مقاله با موضوع میانگین، معیار، دریافت

20,3 درصد)، طولانی بودن زمان اداری فرایند اخذ وام 59 نفر( 18,4 درصد ) بیان کردند.…

مقاله با موضوع بخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار

ترین عاملی که بیشتر افراد وام گیرنده در بخش خدمات توانسته اند شغل ایجاد نمایند این…

مقاله با موضوع بخش صنعت، اطلاعات مربوط، بخش اقتصاد

برخورداری از مسکن افراد وام گیرنده نشان می دهد که از 320 نفر وام گیرنده، 204…

مقاله با موضوع تولید، کشاورزی، میزان

دهد که در اغلب روستاهای دهستان کشت می شود. سطح زیر کشت چای در این دهستان…

مقاله با موضوع امام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار

و صیادی: از نظر صید و صیادی، دماغه رودخانه های نسبتا بزرگ لنگرود خصوصا در ساحل…

مقاله با موضوع اطلاعات مربوط، ارزش افزوده، کسب و کار

درصد روستاهای دریاسر، 82/81 درصد روستاهای مریدان دارای دبستان می باشند. 100 درصد روستاهای گل سفید…

مقاله با موضوع اطلاعات مربوط، مصرف کنندگان، شهرستان رشت

فلزی 1 2 صنایع کانی غیر فلزی 7 47 صنایع سلولزی و شیمیایی 4 20 اطلاعات…

مقاله با موضوع بهره بردار

دارد که از نظر کشاورزی بسیار مناسب و مفید است. خاک های دانه ریز به آسانی…

مقاله با موضوع نرخ رشد، بازنشستگان، دانش آموزان

این رودخانه مشکل عمده ای ندارد. جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ویژگی اساسی رودخانه…

مقاله با موضوع درجه حرارت، استان مازندران، بهره بردار

حدی که حیات آن را اداره کند نشان می دهد و آن را به صورتی که…

مقاله با موضوع کسب و کار، بهره بردار، چشم انداز

باشد. در این راهبرد اعتقاد بر این است که جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در…

مقاله با موضوع درجه حرارت

دانش انسانها به عمل می آید.( بدری فر، 1381، 53 ). از نظر آب و هوایی…

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، عرضه کنندگان، زنان سرپرست خانوار

اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی…

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

خرد، می توان به بنیاد توسعه سانگی13 اشاره کرد که در سال 1989 تشکیل، و در…

مقاله با موضوع توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

در سطح منطقه قرار گیرند. از آنجا که کشاورزی تنها وسیله امرار معاش برای اکثر مردم…