دانلود پایان نامه مطالعات در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی

مطالعات در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی در فرهنگ فارسی دهخدا، نظارت به معنای زیرکی، فراست،…

پایان نامه روانشناسی درباره وظایف راهنمایان تعلیماتی (آموزشی)

وظایف راهنمایان تعلیماتی (آموزشی) وایلز وباندی (۱۳۸۲؛ ترجمه نیکنامی) وظایف راهنمایان آموزشی را به شرح ذیل…

به کارگیری مهارت های خود مختاری برای اهداف دانش آموزان

  یکی از معمول ترین عوامل ترک تحصیل،‌افزایش مشکلات انضباطی وحضور ضعیف است که منجربه عدم…

پایان نامه روانشناسی درباره : ترک تحصیل و عوامل مربوط به آن

ترک تحصیل و عوامل مربوط به آن به منظور روشن شدن نقش واهمیت تحصیل وعوامل موثر…