عقد استصناع در حقوق ایران

عقد استصناع در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشکده حقوقپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوقگرایش خصوصیعنوانعقد استصناع در حقوق ایراناستاد راهنمادکتررمضان دهقاننگارندهبهنام حسن‌زادهشهریور ماه ۹۳تصویب نامهیرفع الله…

تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

۳-۶-روش نمونه گیریبرای نمونه‌گیری می‌توان از روش‌های متنوعی استفاده نمود که مهمترین این روش‌ها به شرح زیر می‌باشد.   جهت دانلود متن کامل این پایان…