0 Comments

دانلود پایان نامه غفلت از کیفیت زندگی سالمندان:

تنهایی ،ناتوانی ، شیوه ی بیماریهای مضمن: اخیرا افزایش انبوه جمعیت سالمندان تبدیل به یکی از موضوعات بحث بر انگیز قابل توجه جوامع بشری شده است <<سالخوردگی >> روند تغییرات تدریجی و بی چون و چرایی است که به نوبه خود مشکلات فراوانی را بهمراه دارد. زندگی افراد سالمند با توجه به عواملی نظیر سن، […]

0 Comments

پایان نامه درباره معنا درمانی گروهی و کیفیت زندگی افراد سالمند شهرستان رشت

سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد انتقال جمعیت شناسی است که در باروری ومرگ ومیر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. مهمترین عوامل موثر به سالخورده  شدن  جامعه  کاهش  مرگ ومیر خصوصا مرگ ومیر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری وبه طبع آن کاهش  رشد […]