شبکه عصبی

پژوهش دانشگاهی - 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس-  ...

ویژگی‏های سربرخی از نشانه‏های خستگی و عدم تمرکز حواس راننده در حرکات سر بروز پیدا می‏کند. از جمله مهمترین ویژگی‏های مربوط به ناحیه سر می‏توان به افتادن سر، تعیین جهت […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- قسمت ۱۲

روش‏های مبتنی بر ویژگی‏های شبه هاراولین بار این روش توسط Viola و Jones [32] برای آشکارسازی اشیا[۳۷] پیشنهاد گردید و بعد از آن برای آشکارسازی چهره معرفی شد [۳۳]. مهمترین مزیت […]

تحقیق دانشگاهی - 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- قسمت ۱۱

سخت‏افزار و پردازندهبخش سخت‏افزار و پردازنده شامل بورد سخت‏افزاری، یک یا چند پردازنده و رابط انسان و ماشین[۳۰] (HMI) است. در سیستم‏های واقعی، بخش سخت‏افزار و پردازنده باید به شکل سیستم […]

طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس-  ...

۱-۱- تعریف سیستم‏های نظارت چهره راننده ۱۱-۲- ضرورت سیستم‏های نظارت چهره راننده ۲۱-۳- چالش‏های اساسی در سیستم‏های نظارت چهره راننده ۳۱-۴- مفاهیم خستگی، خواب‏آلودگی و عدم‏تمرکز‏حواس ۴۱-۴-۱- خستگی و خواب‏آلودگی […]

متن کامل - 
بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های  ...

پیشینه پژوهشتحقیقات داخلیقسوری (۱۳۹۳) در پژوهش خود به ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت‌ها پرداخت. به این منظور مدل بهاندر و لیر (۲۰۱۳) با استفاده […]