0 Comments

دانلود پایان نامه غفلت از کیفیت زندگی سالمندان:

تنهایی ،ناتوانی ، شیوه ی بیماریهای مضمن: اخیرا افزایش انبوه جمعیت سالمندان تبدیل به یکی از موضوعات بحث بر انگیز قابل توجه جوامع بشری شده است <<سالخوردگی >> روند تغییرات تدریجی و بی چون و چرایی است که به نوبه خود مشکلات فراوانی را بهمراه دارد. زندگی افراد سالمند با توجه به عواملی نظیر سن، […]

0 Comments

خرید اینترنتی فایل تحقیق : تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان:

ورزش منظم در افزایش کیفیت زندگی سالمندان تاثیر یه سزایی دارد. به گزارش شبکه خبر ، پژوهشگران دانشگاهای علوم پزشکی شهر کرد و کرمانشاه ، تاثیر برنامه ورزشی را بر کیفیت زندگی ۶۰سالمند در شهر کرد بررسی کردند. این افراد با میانگین سنی ۶۸سال دارای توانایی انجام دادن  فعالیت ورز شی  و کارهای معمول بدون […]

0 Comments

دانلود پایان نامه در مورد  خوشبینی و کیفیت زندگی:

خوشبینی و کیفیت زندگی: در ابتدا سلیگمن  مفهومی به نام << درماندگی آموخته شده >> را ابداع کرد که به طور گسترده ای درمجامع علمی مورد پذیرش قرار گرفته است. او این مفهوم را مطرح کرد  و نتیجه ان  شد  که  مفهوم خوشبینی آموخته شده ابداع گشت .)پولو سایز کی و همکاران.،۲۰۰۹٫) سطوح خوش بینی […]

0 Comments

پایان نامه سنجش کیفیت زندگی:

امروزه کیفیت زندگی به صورت یک زیر بنا برای توسعه اجتماعی و سیاست های بهداشتی به کار می رود.اصولا” نیز ارزیابی کیفیت زندگی به صورت ابزاری برای اندازه گیری امکانات و خدمات پزشکی درآمده است.(رنویک،.۱۹۹۶[۱].)یکی از سوالات اساسی که در این رابطه مطرح می باشد این است که چراکیفیت زندگی را مورد بررسی قرار میدهیم.برخی […]

0 Comments

پایان نامه درباره روان درمانی سالمندان

مداخلهای روان درمانبخش استاندارد-نظیر روان درمانی، بینش گرا[۲]، روان درمانی حمایتی،شناخت درمانی،گروه درمانی،و روان درمانی خانواده – برای بیماران سالمند باید فراهم شود. طبق نظر زیگموند فروید افراد بالای پنجاه سال به دلیل عدم انعطاف فرایندهای روانی برای روانکاوی مناسب نیستند. اما به نظر بسیاری از پیروان فروید،روانکاوی پس از پنجاه سالگی نیز ممکن است. […]

0 Comments

مقاله (پایان نامه) خود شکوفایی در معنا درمانی :روان درمانی در نظریه فرانکل

فرانکل (۱۹۶۹)معتقد است ، خود شکوفایی منوط به تعالی نفس است و بعد معنوی انسان از این طریق قابل حصول می باشد . بدین ترتیب انسان ها از محدوده خویشتن زیستی و روان شناختی خود فرا تر رفته و واجد ارزش های خاصی می شوند و معنای زندگی خویشتن را می یابند. فرانکل می گوید […]

0 Comments

پایان نامه درباره معنا درمانی گروهی و کیفیت زندگی افراد سالمند شهرستان رشت

سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد انتقال جمعیت شناسی است که در باروری ومرگ ومیر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. مهمترین عوامل موثر به سالخورده  شدن  جامعه  کاهش  مرگ ومیر خصوصا مرگ ومیر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری وبه طبع آن کاهش  رشد […]

0 Comments

پایان نامه فواید معنا درمانی – تخلیه هیجانی سالمندان

بررسی های جهانی نشان می دهد . که جمعیت  سالمندان به  علت  ارتقای  سطح  بهداشت  در حال  افزایش  است (تاجور.،۱۳۸۳) در حال حاضر۲۵ در صد جمعیت جوامع پیشرفته را سالمندان تشکیل می دهند(فرزیان پور۱۳۸۳) در کشور ما نیزبیش از۴میلیون سالمند بالای ۶۰ سال زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم طی ۲۰سال […]