دانلود پایان نامه درمورد گیاهی، انحصاری، بندی، زیستی

و نیمه خشک بوده و قسمت عمده فلات مرکزی ایران را در بر گرفته است. نوسان حرارت در این ناحیه بسیار شدید است به نحوی که شدت حرارت تابستان در آن مشابه صحرا های آفریقا و سرمای زمستان آن از سرمای ناحیه ی مدیترانه شدید تر است. این ناحیه بر اساس شرایط توپوگرافی و ارتفاع به دو منطقه ی کوهستانی با آب و هوای سرد و منطقه ی جلگه ای با آب و هوای بیابانی و گرم و خشک تقسیم میشود. هر چند که شرایط جوی منطقه ای موجب پراکندگی و فاصله ی زیاد درختان شده اما به دلیل وسعت زیاد این ناحیه دارای گونه های گیاهی متنوع میباشد.

4-3- عناصر انحصاری

هر گونه گیاهی پراکنش اکولوژیک منحصر به فردی داشته و میزان معینی از تغییرات محیطی را تحمل میکند. دامنه انتشار هر گونه بسته به شرایط زیستی و میزان تحمل و سازش آن با محیط ممکن است محدود و یا وسیع باشد. گونه های گیاهی که دامنه انتشار محدود داشته و در یک ناحیه رویشی خاصی گسترش داشته باشند را گونه انحصاری (Endemic) آن منطقه میگویند. گونه های انحصاری عامل اصلی مرز بندی و تقسیم بندی سرزمینهای گیاهی بوده و در مطالعه جغرافیای زیستی کاربرد فراوان دارد (24).
در ایران حدود 8000 گونه ، زیرگونه ، واریته و یا دورگه وجود دارد. شمار گیاهان انحصاری ایران 1727گونه می باشد که 22 درصد کل فلور ایران را شامل میشود . گونه های در معرض خطر نابودی در میان بومزادها، گونه های نادر و جنس های تک گونه ای ایران یافت میشوند (19).

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *