مقاله با موضوع امام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار

و صیادی:
از نظر صید و صیادی، دماغه رودخانه های نسبتا بزرگ لنگرود خصوصا در ساحل چمخاله محل تخم ریزی ماهیان است. صید ماهی در ساحل چمخاله رقم نسبتا خوبی را شامل است. اهمیت و وسعت صید و صیادی چمخاله تا حدی است که خانواده های زیادی تنها از همین راه امرار معاش می نمایند. تقریبا در تمامی سواحل استان گیلان صیادی با کشاورزی آمیخته است و صیادی بعنوان شغل دوم محسوب می گردد. وجود استخرهای طبیعی متعدد در شهرستان لنگرود باعث شکار پرندگان نیز می شود و هم اکنون نیز بسیاری از آنان بعنوان قرق محل پرندگان مهاجر است که از مناطق سردسیر و سیبری کوچ می نمایند.
3 ـ 6 ـ خطوط ارتباطی:
جاده خط کناره که در حاشیه جنوبی ساحل دریای خزر امتداد دارد، از مرکز این شهرستان می گذرد و آنرا به دو قسمت تقسیم می کند. این شهرستان به وسیله این راه با سهولت با مناطق دیگر ارتباط دارد. بجز راه مذکور از راههای مهم سطح شهرستان می توان از جاده شهر لنگرود به چمخاله و جاده کومله نام برد.
براساس اطلاعات کسب شده از اداره کل راه و ترابری در سال 1390، راههای تحت پوشش این اداره در شهرستان لنگرود مجموعاً 8/51 کیلومتر بوده که از این میزان 12 کیلومتر راه اصلی چهارخطه (بزرگراه)، 10 کیلومتر راه فرعی آسفالته عریض و 8/29 کیلومتر راه فرعی آسفالته درجه یک می باشد.
همچنین راههای روستایی تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی در سال 1390، 8/357 کیلومتر بوده که از این میزان 6/137 کیلومتر آسفالته ، 2/91 کیلومتر شوسه و 129 کیلومتر دسترسی هستند.
3 ـ 7 ـ نتیجه گیری فصل سوم
عواملی که فعالیت کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نور آفتاب و روشنایی.
از نظر آب و هوایی این شهرستان دارای اقلیم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلی، جلگه ای، پایکوهی و تا حدودی کوهستانی تشکیل شده است. میانگین بارندگی سالیانه در سال 1392 حدود 1057 میلی متر بوده است، بارندگی در شهرستان لنگرود زیاد و ریزش باران در طی دوره 13 ساله بالغ بر 1274 میلی متر است، و ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ماههای خشک و بی باران است. از لحاظ درجه حرارت از 16 درجه سانتیگراد تا 1/18 درجه سانتیگراد در نوسان است. از نظر توزیع ماهانه درجه حرارت حداقل میانگین در بهمن ماه ( 9/4 ) و حداکثر میانگین در تیرماه (3/22 ) بوده است. میانگین حرارت هیچ کدام از ماههای سال این منطقه منفی نمی باشد.
به طور کلی رودخانه ها مهم ترین منبع تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزی در این شهرستان محسوب می شوند که به عنوان عمده ترین بخش فعالیت اقتصادی و تأمین معاش ساکنین این شهرستان جایگاه بس مهم دارند. مهمترین رودها در این منطقه به نام های شلمانرود، بارکیلی رود و لنگرود رود خان است.
جمعیت شهرستان لنگرود در سال 1390، 137272 نفر می باشد 45235 نفر در روستاها زندگی می کنند، درصد روستا نشینی این شهرستان 33 درصد است، دارای 3 بخش و 7 دهستان، 208 روستا بوده است که از این تعداد روستا 193 روستا دارای سکنه می باشد. نرخ بیکاری در روستاهای این شهرستان زیاد می باشد از آنجایی که شهرستان لنگرود از لحاظ همجواری با دریا که زمینه ساز توانهای طبیعی و فوق العاده ای در منطقه است. در جهت بهره برداری کشاورزی، دامپروری، صید و صیادی بسیار مورد توجه است، این قابلیت ها می تواند منجر به صنایع تبدیلی با فعالیتهای انسانی در منطقه شود. از آنجایی که شغل بیشتر روستاییان این منطقه کشاورزی می باشد، این منطقه به علت کمبود بارندگی در فصل رویش محصولات با کمبود آب مواجه هستند زیرا بیشترین بارندگی در فصل پاییز است که 68 درصد کل بارندگی سالیانه را به خود اختصاص داده است این امر مؤید رژیم بارندگی پاییزی و زمستانی در محدوده شهرستان مورد نظر می باشد. این شهرستان در سال های اخیر به دلیل ارزان بودن سایر محصولات کشاورزی کم کم به کشت تک محصولی روی آورده است و بیشتر کشاورزان علاقه ای زیاد به کشت برنج دارند زیرا قیمت این محصول نسبت به سایر محصولات بیشتر است، سطح زیر کشت برنج در این شهرستان حدود 9100 هکتار، هندوانه 500 هکتار، پیاز 184 هکتار، سیر 175 هکتار می باشد.بیشترین سطح زیر کشت محصولات باغی مربوط به چای 5090 هکتار، پرتغال 980 هکتار می باشد. پرورش کرم ابریشم به دلیل ارزان خریده شدن به هنگام فروش پیله در اکثر روستاها کنار گذاشته شده و توتستانها تغییر کاربری داده اند.
شهرستان لنگرود 1/6 درصد جمعیت استان گیلان و 9/6 درصد جمعیت فعال اقتصادی استان را دارا می باشد. این شهرستان جمعاً دارای 7812 کارگاه اقتصادی است که 2662 واحد در نقاط روستایی به فعالیت اشتغال دارند. همچنین در این شهرستان 584 کارگاه صنایع روستایی مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد کار گاه جمعاً 1019 نفر مشغول به کار می باشند.
مقدمه
تحقیق مقابله ای است میان فکر و اندیشه اولیه با واقعیت ها و حقایق موجود و اندیشه اولیه تحقیق حاضر در فصل اول شکل گرفت. در فصل دوم جهت ایجاد پایگاه نظری تحقیق، به تحلیل و بررسی مکاتب علمی و نگرش ها پرداخته، در نتیجه دیدگاه منطقی تحقیق شکل گرفت. در فصل سوم، به بررسی واقعیت ها و حقایق گردآوری شده از طریق مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه پرداخته شد.
در فصل حاضر با هدف مقابله بین فکر و اندیشه اولیه با واقعیت ها و حقایق موجود، ابتدا به بررسی یافته های توصیفی تحقیق در ارتباط با اثرات وام های خود اشتغالی پرداخت شده بر خانوارهای روستایی مورد مطالعه و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مطالعات میدانی پرداخته می شود.
4 ـ 1 ـ وام های خود اشتغالی
پرداخت وام های خود اشتغالی در شهرستان لنگرود در طی سال های 91 ـ 85 به مناطق روستایی طبق جدول شماره() می باشد. در طی این سال ها به 1450 نفر به افراد روستایی وام خود اشتغالی پرداخت شده که از میان مراکز پرداخت کننده وام خود اشتغالی کمیته امداد با پرداخت وام به 529 نفر بیشترین وام را به افراد متقاضی پرداخت کرده و بعد آن صندوق مهر امام رضا (ع) با پرداخت وام به 456 نفر در مقام دوم قرار دارد.
جدول شماره ( 1-4 )آمار افراد دریافت کننده وام های خود اشتغالی مناطق روستایی شهرستان لنگرود در طی سالهای 91 ـ 85
دهستان
کل افراد وام گیرنده 91 ـ 85
صندوق مهر امام رضا
کمیته امداد امام خمینی (ره)
بهزیستی
بانک
تعداد افراد نمونه در تحقیق
صندوق مهر امام رضا (ع)
کمیته امداد امام خمینی (ره)
بهزیستی
بانک
چاف
250
80
110
20
40
78
25
28
15
10
دیوشل
220
75
95
23
27
42
10
14
6
12
گل سفید
185
63
50
30
42
50
21
18
5
6
اطاقور
290
110
135
25
20
65
16
25
10
14
لات و لیل
163
48
55
35
25
30
8
10
8
4
دریاسر
175
45
55
38
37
35
12
11
7
5
مریدان
167
56
42
36
33
20
7
8
3
2
جمع
1450
477
542
207
224
320
99
114
54
53
منبع: استانداری گیلان، اداره کار و امور اجتماعی گیلان 1392
جدول شماره(2-4) تعداد افراد وام گیرنده در روستاهای شهرستان لنگرود
دهستان
روستا
کل
چاف
بالا محله پاپکیاده
میان محله پاپکیاده
پایین محله پاپکیاده
خالکیاسر
پشت الله سر
سلطان مرادی
چاف بالا
تپه
گالش کلام
تازه آباد چاف
10
تعداد وام گیرندگان
35
32
25
38
21
24
34
18
15
8
250
دیوشل
بالا محله نالکیاشهر
سادات محله
کوشالشاد
خراط محله
حاج ابراهیم ده
جدا نوکر
دیوشل
لیلا کوه
گالشکلام
لیلا کوه
ـ
9
تعداد وام گیرندگان
12
20
30
25
26
29
34
21
23
ـ
220
گل سفید
بازارده گلباغ
موبندان
فتیده
گالش خاله
گل سفید
دریا کنار
ـ
ـ
ـ
ـ
6
تعداد وام گیرندگان
32
34
30
25
40
24
ـ
ـ
ـ
ـ
185
اطاقور
تیکسر
تازه آبادکرد سراکوه
طالب سرا
لیسه رود
بالا شکرش
سادات محله
آشیان
کنده سر
کفش کل محله
اربولنگه
3
تعداد وام گیرندگان
28
20
37
35
29
26
30
23
32
30
290
لات و لیل
خاله سر
سر لیه
تازه آباد
لات و لیل
کل چال
گرسک پایین
گنج علی
ـ
ـ
ـ
6
تعداد وام گیرندگان
32
21
25
37
22
18
8
ـ
ـ
ـ
163
دریاسر
کلیدبر
بالا سالکویه
پایین سالکویه
دریاسر
پایین قاضی محله
سیگارود
ملاط
ـ
ـ
ـ
5
تعداد وام گیرندگان
27
23
20
26
34
15
30
ـ
ـ
ـ
175
مریدان
حاجی سرا
مریدان
سلوش
کیاگهان
پرش کوه
دادقان سرا
لشه
ـ
ـ
ـ
4
تعداد وام گیرندگان
29
30
28
23
32
10
15
ـ
ـ
ـ
167
منبع: استانداری گیلان، اداره کار و امور اجتماعی گیلان 1392
یافته های مورد بررسی در ارتباط با وام های پرداخت شده، شامل ویژگی های فردی (سن، جنس، سطح سواد، وضعیت برخورداری، وضعیت اشتغال) و میزان اعتبارات دریافتی می باشد.
4 ـ 1 ـ 2 ـ ویژگی های فردی
نتایج حاصل از توصیف ویژگی های افراد دریافت کننده وام 14 نشان می دهد، میانگین سنی این افراد 35,36 سال، که بالاترین سن 65 سال، و پایین ترین سن 24 سال بوده است. از 320 نفر دریافت کننده وام 179 نفر ( 55,9 درصد ) مرد و 141 نفر ( 44,1 درصد ) هم زن بوده اند. متوسط بعد خانوار این افراد برابر 4,1 نفر بوده است. بیشترین افراد دریافت کننده وام در گروه سنی40 ـ 30 سال( 44,1 درصد ) بوده اند و بعد از این گروه سنی، بیشترین افراد در گروه سنی 30 ـ 20 ( 25,9 درصد ) قرار دارند. کمترین گروه سنی دریافت کننده وام در رده سنی 60 به بالا ( 9/ . درصد ) می باشند.( جدول شماره3ـ4 )
جدول شماره (3-4 ): گروه های سنی دریافت کننده وام
سن
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
30 ـ 20
83
25,9
25,9
40 ـ 30
141
44,1
70,0
50 ـ 40
69
21,6
91,6
50 ـ 60
24
7,5
99,1
60 به بالا
3
9
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار (1-4) گروه سنی دریافت کنندگان وام
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 3 ـ وضعیت تأهل
از نظر وضعیت تأهل 254 ( 79,4درصد ) از دریافت کنندگان وام متأهل، و 66 ( 20,6درصد ) از دریافت کنندگان وام مجرد می باشند. ( جدول شماره 4ـ2)
جدول شماره (4-4 )وضعیت تأهل دریافت کنندگان وام
تأهل
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
متأهل
254
79,4
79,4
مجرد
66
20,6
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 5 ـ سواد
از نظر وضعیت سواد، 12,19 درصد افراد دریافت کننده وام بی سواد،2,19 درصد افراد دارای سواد نهضت، 5,61 درصد افراد دارای سواد ابتدایی، 10 درصد از افراد دارای سواد راهنمایی، 25,63 درصد افراد دارای سواد دبیرستان، 32,19 درصد افراد دارای سواد دیپلم، 17,50 درصد افراد فوق دیپلم، 7,5 درصد افراد دارای مدرک لیسانس می باشند.(جدول شماره 5ـ4 )
جدول شماره( 5ـ4 ) سطح تحصیلات دریافت کنندگان وام
سطح تحصیلات
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
بی سواد
39
12,19
12,2
نهضت
7
2,19
14,39
ابتدایی
18
5,61
20
راهنمایی
32
10,0
30
دبیرستان
41
12,81
42,81
دیپلم
103
32,19
75
فوق دیپلم
56
17,50
92,5
لیسانس
24
7,5
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار(2-4)سطح تحصیلات وام گیرندگان
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 6 ـ وضعیت برخورداری از امکانات افراد وام گیرنده
بررسی وضعیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *