منابع پایان نامه ارشد درمورد هستند.میزان، مقاربتی، وچون، زنان،به

مادر
در هر دوانتهای سنین تولید مثل ، سن مادر بر نتیجه ی بارداری تأثیرمی گذارد.
بارداری نوجوانان (Teenage pregnancy)
زنان در این سن نوجوانی به احتمال بیشتری دچار کم خونی هستند.میزان بیماری های مقاربتی که در نوجوانان شایع است در طول بارداری این افراد بیشتر است وچون اکثر حاملگی های این گروه سنی بدون برنامه است این زنان،به ندرت

  منابع و ماخذ پایان نامه s2b2...........................................................................................................................41، ۴-۱۸-، نشده(بالای، پاشش

دیدگاهتان را بنویسید