پایان نامه رایگان با موضوع آریپیپرازول، ادرار، پلاسما، :pH

را در این غلظت کم داشته باشد.
در این مطالعه یک روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی به همراه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و دتکتور UV جهت پیش تغلیظ و شناسایی آریپیپرازول در پلاسما و ادرار به کار برده شد. آریپیپرازول از ۱۵ میلی‌لیتر محلول بازی نمونه با ۸/۸ :pH به داخل یک حلال آلی (اکتانول) که در منافذ

  پایان نامه رایگان با موضوع تکرارپذیری

دیدگاهتان را بنویسید