پیدایش دلبستگی در کودک و انواع دلبستگی

میهمان
آگوست 18, 2018 0 Comment

پیدایش دلبستگی در کودک بالبی معتقد بود دلبستگی در کودک بدین ترتیب بوجود می آید: در آغاز، پاسخدهی اجتماعی کودکان تصادفی است. مثلاً آن ها به هر چهره ای لبخند […]

ویژگی­های شخصیتی و ذاتی یادگیرنده

میهمان
0 Comment

ویژگی­های شخصیتی دومین رویکرد مربوط به نگاهی است که در آن ویژگی­های ذاتی یادگیرنده، از قبیل هوش و شخصیت می­تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و از طریق […]

شخصیت از دیدگاه نظریه‌ روان‌پویشی کوتاه مدت

میهمان
آگوست 17, 2018 0 Comment

شخصیت از دیدگاه نظریه‌ روان‌پویشی کوتاه مدت از یک دیدگاه روان‌پویشی، شخصیت بازنمودی از یکپارچگی پویای الگوهای رفتاری مشتق از خلق و خو، ظرفیت‌های شناختی که به صورت سرشتی تعیین […]

ماهیت تفکر منفی در افراد مبتلا به هراس اجتماعی

میهمان
0 Comment

ماهیت تفکر منفی در افراد مبتلا به هراس اجتماعی الگوی شناختی بر این فرض تأکید دارد که افراد مبتلا به هراس اجتماعی موقعیت‌های اجتماعی را تهدیدکننده‌تر از مبتلایان هراس غیر […]

تربیت جنسی از دیدگاه روانشناختی

میهمان
0 Comment

تربیت واژه تربیت از ریشه « رُبُوّ » به معنای زیادت و فزونی و رشد و بر آمدن گرفته شده است . تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد […]

پارامترهای تحریک سیستم اعصاب مرکزی با tDCS

میهمان
0 Comment

پارامترهای تحریک با tDCS موقعیت الکترود گرچه حوزه­های الکتریکی tDCS نسبتاً غیر کانونی هستند، با این همه موقعیت الکترود اهمیت بسیاری دارد. برای مثال مطالعات پیشین نشان دادند تغیر الکترود […]

عوامل موثر درافزایش کیفیت زندگی زناشویی

میهمان
0 Comment

عوامل موثر درافزایش کیفیت زندگی زناشویی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی را می توان به سه گروه: الف) عوامل فردی ب) عوامل سارتباطی  ج) عوامل خارجی تقسیم کرد.   […]

دانشگاه امام صادق ( ع) نمونه ای از دانشگاه اسلامی – ایران

میهمان
آگوست 13, 2018 0 Comment

نمونه ای از دانشگاه اسلامی – ایران علوم انسانی و اجتماعی در سنت کلاسیک اسلامی ایران ما دارای سابقه دیرینه ای است . در همین حال اما فترت بزرگی  که […]

علم دینی و ماهیت علم از دیدگاه روانشناختی

میهمان
0 Comment

علم دینی ماهیت علم «علم» در فرهنگها، جهان بینی ها ونیز دورانهای مختلف تاریخی، تعاریف متعددی داشته است. افق دید، پیش فرضها، کاربردها و نظامهای ارزشی، از جمله مسائلی هستند […]

حسابرسی چیست ؟

میهمان
0 Comment

حسابرسی چیست ؟ حسابرسی فرایندی است منظم وباقاعده (سیستماتیک ) جهت جمع آوری وارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها ووقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق […]