عوامل یا شاخص های عدالت مراوده ای ازدیدگاه امام علی(ع)

میهمان
آگوست 13, 2018 0 Comment

شاخص های عدالت مراوده ای براساس نظریه گرینبرگ: توجه به استعداد کارکنان درتصمیم گیری احترام به کارکنان در تصمیم گیری توجه به نیاز کارکنان در تصمیم گیری رویه مشخص و […]

نقش پرونده الکترونیک سلامت در مدیریت سلامت

میهمان
0 Comment

پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با رویکرد فن آوری اطلاعات و استفاده از قابلیت های متنوع فن آوری در عرصه طراحی، تدوین، ارائه، ارزشیابی و مدیریت خدمت […]

اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی

میهمان
0 Comment

اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی: روابط خانوادگی اهمیت بسیاری در طول دوران نوجوانی دارد.در واقع طبق نظریه (ارتباطی- سیستمی) که نقش  خانواده در فرایند تکاملی شناسایی شده است […]

عوامل فردی مؤثر در پیشرفت تحصیلی

میهمان
0 Comment

عوامل فردی مؤثر در پیشرفت تحصیلی مطالعات نشان داده اند که ویژگیهای فردی دانش آموز از قبیل؛ سلامت روان دانش آموز، انگیزش، درگیری در فعالیتهای مدرسه و تلاش دانش آموز، […]

مولفه های فراشناخت

میهمان
0 Comment

مولفه های فراشناخت شناخت شامل برنامه ریزی، هدایت، نظارت و اصلاح فرایندها و فعالیت های شناختی است. ساده ترین معنای فراشناخت، شناخت شناخت یا شناخت درباره شناخت است. مقایسه شناخت […]

حالت خلاقیت و جریان سینکتیکس

میهمان
0 Comment

حالت خلاقیت و جریان سینکتیکس جریبانات خاص سینکتیکس از مجموعه فرضهایی درباره روان شناسی خلاقیت به وجود می آیند. نخست، ما بوسیله بیرون کشاندن جریان خلاقیت به سطح آگاهی و […]

وظیفه خانواده از دیدگاه روانشناسی

میهمان
آگوست 12, 2018 0 Comment

وظیفه خانواده : مقصود ما ازخانواده همه کسانی که به طور مستمریا غالب با کودکان زندگی می کنند مانند : پدرومادر،               پدربزرگ و مادربزرگ، برادروخواهربزرگتروحتی خدمتکارمنزل. دراین میان پدرومادرچون سرپرستی                             […]

مهم ترین اجزای خودآگاهی از دیدگاه روانشناسی

میهمان
0 Comment

اجزاء مهم خودآگاهی به منظور شناخت هر چه بهتر خود و افزایش سطح خودآگاهی تأمل بر روی اجزای خودآگاهی ضروری به نظر می رسد امّا از آن جا که شناخت […]

اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای

میهمان
0 Comment

اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای از دهه ی 1970  این فکر که رایانه می تواند رفتاری اعتیاد آمیز را در فرد به وجود آورد، وسیعاً وجود داشت […]

بازی از نظر چگونگی اجرا

میهمان
0 Comment

بازی از نظر چگونگی اجرا 1- بازیهای فردی 2- بازیهای گروهی یا جمعی 1- بازی های فردی درباره بازیهای فردی کودک به تنهایی اقدام به بازی کرده و دیگران در […]