دانلود پایان نامه درباره ، ۴-۸۵، (۴-۸۸)، (۳S)

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

شرایط مرزی: (۴-۸۵) با اعمال شرط مرزی (۴S) و (۱S) از رابطه فوق مقدار برابر است با: (۴-۸۶) با اعمال شرط مرزی (۲S) از ( ۴-۸۵ ) در ( ۴-۸۶ […]

دانلود پایان نامه درمورد است.(نوروزی،، کامرون، جمیله، نوروزی

y8oozita
0 Comment

خانم دکتر جمیله نوروزی انجام گرفته است نشان داده شده است که نمونه های بدست آمده از کارخانه ها فاقد آلودگی یا دارای آلودگی بسیار کم بوده است ولی نمونه […]

تحقیق رایگان با موضوع (۴S)، مرزی:، (۴-۸۵)، (۱S)

y8oozita
0 Comment

تبدیل فوریه می باشد. همانند بخش ( ۴-۲ ) با اعمال جداسازی متغیرها و جایگذاری در معادله ( ۴-۸۳ ) و حل آن داریم: (۴-۸۴) با اعمال تبدیل فوریه کسینوسی […]

دانلود پایان نامه درباره کسینوسی، (۴-۸۴)، ۴-۸۳، جایگذاری

y8oozita
0 Comment

کرد. با استفاده از تبدیل فوریه کسینوسی و شرط اولیه (۵S) معادله ( ۲-۱۹ ) به شکل زیر درمی آید: (۴-۸۳) که در آن S متغیر تبدیل فوریه و همان […]

یک تولد هیجان انگیز و انگیزه بخش : تولد در دفتر کار

میهمان
دسامبر 2, 2018 0 Comment

احتمالا شما هم در سالهای اخیر تجربه ی سوپرایز شدن در محل کار و روز تولدتان داشته اید؛ یا حداقل این تجربه را از زبان دوستانتان شنیده اید. تولدهائی هیجان […]