دانشگاه امام صادق ( ع) نمونه ای از دانشگاه اسلامی – ایران

نمونه ای از دانشگاه اسلامی – ایران علوم انسانی و اجتماعی در سنت کلاسیک اسلامی ایران ما دارای سابقه دیرینه ای است . در همین حال اما فترت بزرگی  که در توسعه متنوع این علوم در سده های... دنباله مطلب

حسابرسی چیست ؟

حسابرسی چیست ؟ حسابرسی فرایندی است منظم وباقاعده (سیستماتیک ) جهت جمع آوری وارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها ووقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این... دنباله مطلب