نقش ها و کارکردهای فرهنگ سازمانی

نقش های فرهنگ سازمانی در مورد این که فرهنگ سازمانی چه نقش هایی را در سازمان…

رفق و مدارا،‌یا شدت و تندی؟

رفق و مدارا،‌یا شدت و تندی؟ ممکن است در اینجا این سؤال مطرح شود که آیا…

مبانی اخلاق اسلامی و انسان شناسی

مبانی اخلاق اسلامی مبانی هر مکتب، نوع اصول ارزشی و تربیتی آن مکتب را مشخص می‌کند(حاجی،1380).…

عوامل خطر روان شناختی اختلال خودجرحی

عوامل خطر روان شناختی الف)تصور از خویشتن و خود جرحی خویشتن که محور همه رفتارهای سازگارانه…

فراگرد برنامه ریزی آموزشی در سازمان ها

فراگرد برنامه ریزی آموزشی در مورد برنامه ریزی آموزشی در سازمانها و مراحل آن نظرات مختلفی…

 مفهوم و تعریف آموزش از دیدگاه روانشناختی

2   مفهوم و تعریف آموزش    منظور از آموزش، فعالیتی است که طی آن استعدادهای بالقوه…

سازگاری آموزشی در برابر سازگاری اجتماعی

سازگاری آموزشی در برابر سازگاری اجتماعی تینتو (1993، 1986، 1975) بیان کرد که یکپارچگی سازگاری آموزشی…

فرایند مدیریت تعارض از دیدگاه روانشناسی

مدیریت تعارض مدیریت تعارض شیوه­ای است که تعارضات سازمانی را به استخدام اهداف سازمانی در آورده…

هوش هیجانی و کاربردهای وسیع آن

هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس بررسی‏ها نشان می‏دهند که هوش هیجانی ساختاری است که…

تعریف باور و باورهای غیر منطقی از منظر روانشناختی

باورهای غیر منطقی  یک باور، هرگونه فرض اساسی، چه آگاهانه ویا ناآگاهانه است که به اشخاص…

رابطه مذهب با فرسودگی شغلی

رابطه مذهب با فرسودگی شغلی : داشتن معنا در زندگی ،امیدواری به یاری خداوند در شرایط…

عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی

عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی به صورت کلی، ایجاد امنیت عاطفی منوط به شکل‌گیری اعتماد بین‌فردی…

نظریه‌های اسناد و منبع کنترل

نظریه‌های اسناد و منبع کنترل کانون کنترل یک بخش از اسنادمی‌باشد که در این قسمت ابتدا…

الگوهای دلبستگی از دیدگاه روانشناختی

الگوهای دلبستگی دلبستگی اجتنابی یا مضطربانه- اجتنابی[1] به نظر می‌رسد که نوباوگان، هنگام حضور والد، نسبت…

فواید و زیان های هیجان از دیدگاه روانشناختی

فواید هیجان    بقا: در طول میلیون ها سال با تکامل طبیعت، ‌هیجان ها دستخوش رشد…