منابع و ماخذ پایان نامه ، لزج، [m]، d’p

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

آزمایش………………………………………………………………………………………………………..۵۴

فهرست علائم و اختصارات
علائم یونانی

زاویه پاشش α
قطر سوراخ ورودی سیال لزج [m] d’p
زاویه مخروط میانی