منابع پایان نامه ارشد درمورد آسیب دیدگی

تشنج مواجهه داشتند،بروز آنومالی های ساختمانی بیشتر بود. به زنان صرعی اغلب توصیه می شود که مکمل اسید فولیک را مصرف نمایند .
فنیل کتونوری
یک بیماری که در آن، جنین در معرض خطر به ارث بردن بیماری نیست ، اما ممکن است تحت تأثیر بیماری ژنتیکی مادر ،دچار آسیب دیدگی شود . این اسید آمینه به راحتی از جفت عبور میکند وسبب آسیب دیدگی اعضاء

  منابع و ماخذ پایان نامه bar، تحت‌فشار، کانتور، انژکتور

دیدگاهتان را بنویسید