منبع پایان نامه درباره موبدان زردشتی

دانلود پایان نامه

بعد از زرتشت می آید ظهور می کند و این زد وخورد سرانجام با شکست کامل اهریمن پذیرد و ظلم و فساد و شر و بدی بکلی از جهان ریشه کن شود۱
موضوع تقابل نور و ظلمت در روز نخست در تعالیم زردشت یک اصل منطقی بوده و بعدها موبدان زردشتی آن را به صورت دو گانه پرستی “ثنویت” و دو خدای خلق خیر وشر و نور و ظلمت و احترام به آتش و پرستش آن در

  منبع پایان نامه درباره فرایندECAR، ۲-۷-، ۳-۲-، ۳۹
این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید