دانلود پایان نامه با موضوع اعجاز قرآن، دستور زبان، استعاره و مجاز، علم الدلاله

معناشناسی ، دانش بررسی و مطالعه معانی در زبان انسان است . به طور کلی بررسی ارتباط میان واژه و معنا را معناشناسی می گویند . این علم معمولا بر روی دلالت کننده ها مانند لغات ، عبارات ،... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد زنان و دختران

پدیده ریشه دوانیده در تاروپود جامعه ، برخوردی قاطع داشت . توقعی نابجاست و باید از توقع‌سازی کاذب جلوگیری به عمل آورد و از دادن وعده و وعیدهایی که هیچ مبنای کارشناسی و یا برخوردار از... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، فعال نمودن

نورزیده و نمی‌ورزد . این است که اگر جامعه آلوده به بدحجابی گردد . طبعاً فساد و آلودگی و انحراف فراوان خواهد شد و افراد به بی‌تفاوتی کشیده خواهند شد و استعمارگران غارتگر همه چیز... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد زنان مسلمان، احساس حقارت، عقده حقارت، جنس مخالف

آیا انگیزه منطقی در این امر وجود دارد یا نه؟ در جوامع کنونی بعضی از جوانان به خاطر کمبود شخصیت کارها و اعمالی انجام می‌دهند که نتیجه آن به بدحجابی و فساد ختم می شود و جوانان به خاطر... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، فرهنگ و تمدن، حجاب و عفاف، امام صادق

: فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی تفاوت عمده فرهنگ جدید غربی و فرهنگ اسلامی در تعریف ” انسان ” منعکس می شود . اگر انسان بر حسب فرهنگ غربی ، موجودی است که معنویت فرع و رونبای زندگی... دنباله مطلب

منابع و ماخذ مقاله تحلیل داده، تابع تولید

م باشد. درک این حساسیت و انتخاب بهترین ترکیب برای پارامترهای آنها میتواند در رسیدن به شاخصهای کارایی مناسب نظیر کیفیت جواب مطلوب و زمان منطقی موثر باشد.الگوریتمهای مورد بحث در این... دنباله مطلب

منابع و ماخذ مقاله ارزیابی عملکرد، تابع تولید، تئوری فازی، قابلیت مقایسه

برای مسئله مورد بحث در شکل (4-3) ارائه شده است.4-3. الگوریتم تبرید شبیهسازی شده با رویکرد ابریالگوریتم تبرید شبیهسازی شده یک روش جستجوی تصادفی است که بر اساس استراتژی تکرار مونت کارلو115... دنباله مطلب

منابع و ماخذ مقاله اعتبارسنجی، مدل ریاضی، مدل پیشنهادی، الگوریتم ژنتیک

q=1, …, Z , s=Sاین محدودیت انجام شدن یا نشدن هر کار را تعیین میکند. اگر هیچ یک از ماشینهای ایستگاه کاری آخر به کار در موقعیت q در توالی کارها به تخصیص پیدا نکنند، به این معنی است که... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، تابع تولید

ز این قاعده مستثنی نیستند. جهت تنظیم پارامترهای یک الگوریتم روشهای متعددی وجود دارد، اما در ادبیات این تحقیق، یکی از رایجترین آنها روش آزمایشات چند عاملی تاگوچی است. این روش به دلیل... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد، تابع تولید، تئوری فازی، قابلیت مقایسه

میکند یعنی با برداشتن گامهایی با طول مشخص از نقطهای در فضای حل به نقطه دیگر حرکت میکند. این الگوریتم از فرایند سرد کردن تدریجی مذاب فلزات برای بدست آوردن بیشترین استحکام مولکولی در... دنباله مطلب