مقاله با موضوع کسب و کار، بهره بردار، چشم انداز

باشد. در این راهبرد اعتقاد بر این است که جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در نواحی روستایی، با گسترش اعتبارات در میان جوامع روستایی می توان با تقویت اقتصادهای محلی که پایدار با محیط و... دنباله مطلب

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، عرضه کنندگان، زنان سرپرست خانوار

اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی (ASA) این سازمان ها غیر دولتی بزرگ هستند( Xiali , 2010,4). در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمی به چند شکل زیر... دنباله مطلب

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

خرد، می توان به بنیاد توسعه سانگی13 اشاره کرد که در سال 1989 تشکیل، و در شهرستان حضره در استان سر حد شمال غربی پاکستان شروع به فعالیت کرد. این طرح شامل فعالیت در زمینه بهداشت و بهسازی،... دنباله مطلب

مقاله با موضوع توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

در سطح منطقه قرار گیرند. از آنجا که کشاورزی تنها وسیله امرار معاش برای اکثر مردم فقیر است، بخش کشاورزی طبیعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژیهای توسعه روستایی است و مؤسسات و نهادهای... دنباله مطلب

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، کسب و کار

کار نبوده و یا درآمد کافی را از کار خود بدست نمی آورند. فقرا با دریافت اعتبارات خرد می توانند اقدام به ایجاد یک واحد کسب و کار جدید کرده و یا کار خود را در مقیاس های مختلفی توسعه... دنباله مطلب

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

است که در مقابل اسناد معینی به شخص ثالث یا به حواله کرد او وجهی پرداخت نماید. افزایش درآمد، پس انداز و میزان اعتبارات به عنوان عامل سومی برای سرمایه گذاری صنعتی در مناطق روستایی... دنباله مطلب

مقاله با موضوع کسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد

اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای، خواهان ایجاد درآمد... دنباله مطلب

مقاله با موضوع بازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده

بدست آمد. 1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبه در تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و... دنباله مطلب

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

جعفر یعقوبی در سال 1384 در مقاله ای به عنوان “بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی،... دنباله مطلب