بایگانی نویسنده: admin3

مقاله با موضوع کسب و کار، بهره بردار، چشم انداز

باشد. در این راهبرد اعتقاد بر این است که جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در نواحی روستایی، با گسترش اعتبارات در میان جوامع روستایی می توان با تقویت اقتصادهای محلی که پایدار با محیط و... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع درجه حرارت

دانش انسانها به عمل می آید.( بدری فر، 1381، 53 ). از نظر آب و هوایی این شهرستان دارای اقلیم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلی، جلگه ای، پایکوهی و تا حدودی کوهستانی تشکیل شده است. بخش ساحلی آن... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، عرضه کنندگان، زنان سرپرست خانوار

اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی (ASA) این سازمان ها غیر دولتی بزرگ هستند( Xiali , 2010,4). در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمی به چند شکل زیر... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

خرد، می توان به بنیاد توسعه سانگی13 اشاره کرد که در سال 1989 تشکیل، و در شهرستان حضره در استان سر حد شمال غربی پاکستان شروع به فعالیت کرد. این طرح شامل فعالیت در زمینه بهداشت و بهسازی،... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

در سطح منطقه قرار گیرند. از آنجا که کشاورزی تنها وسیله امرار معاش برای اکثر مردم فقیر است، بخش کشاورزی طبیعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژیهای توسعه روستایی است و مؤسسات و نهادهای... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، کسب و کار

کار نبوده و یا درآمد کافی را از کار خود بدست نمی آورند. فقرا با دریافت اعتبارات خرد می توانند اقدام به ایجاد یک واحد کسب و کار جدید کرده و یا کار خود را در مقیاس های مختلفی توسعه... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

است که در مقابل اسناد معینی به شخص ثالث یا به حواله کرد او وجهی پرداخت نماید. افزایش درآمد، پس انداز و میزان اعتبارات به عنوان عامل سومی برای سرمایه گذاری صنعتی در مناطق روستایی... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع کسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد

اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای، خواهان ایجاد درآمد... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع بازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده

بدست آمد. 1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبه در تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

جعفر یعقوبی در سال 1384 در مقاله ای به عنوان “بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی،... دنباله مطلب

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید: