منابع پایان نامه ارشد درمورد واختلالات، تولدو، ماکروزومی، فیبروزیس)

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

مزمن-بیماری عروقی-کلاژن-بیماری ریوی-آنمی شدید(سیکل سل)- پر کاری تیروئید-میاستنی گراویس- فنیل کتونوری مادر-توارث ژن های اتوزوم مغلوب مادر(گالاکتوزومی –آنمی سلول داسی شکل –سیستیک فیبروزیس)

دیابت شیرین
می تواند باعث اختلالات متابولیک واختلالات ساختمانی در جنین شود.
از جمله اختلالات شامل ماکروزومی و وزن بالای نوزاد هنگام تولدو